Användningsregler för ödestugor

1. Ödestugan är avsedd för tillfällig rast och kortvarig inkvartering (1-2 dygn) för privatpersoner som färdas till fots, på skidor eller på annat sätt förflyttar sig med egen muskelkraft. De som färdas på annat sätt får endast göra dagsbesök i stugan. Det är önskvärt att större grupper övernattar i egna tält eller i reserveringsstugor.

2. Det är inte tillåtet att använda ödestugor för inkvartering i samband med turistföretagsverksamhet, men med Forststyrelsens tillstånd får stugan användas som rastplats. Då det gäller företagsverksamhet bör kunderna använda reserveringsstugor, hyresstugor eller privat inkvartering.

3. Vissa stugor har en egen stugpärm. Läs igenom stugpärmen. Den hjälper dig att använda stugan och dess apparater. I pärmen finns också nyttig friluftsinformation.

4. Granska i vilket skick eldstaden är, innan du tänder eld. Slösa inte på veden. Om det finns en gasspis i stugan, är det bäst att du läser spisens bruksanvisning innan du använder den.

5. Om det görs regelbundna dricksvattenanalyser av stugans vattentäkt, finns hälsoskyddsmyndighetens analysprotokoll till påseende i stugpärmen och vid vattentäkten. Det rekommenderas att du kokar annat vatten och ytvatten innan du dricker det.

6. Till god stugetikett hör att beakta andra vandrare. När det är många som ska samsas om utrymmet löser man problem genom att prata med varandra och röja plats för dem som kommit sist. En oskriven regel för användningen av ödestugor är att den som kommer tidigare alltid ska lämna plats för den som kommer senare. Det är meningen att den som kommer sist ska ha möjlighet att torka sina kläder och vila. Man kan lämna ryggsäckar och extra saker ute på terrassen, för att få mer plats att sova på. I synnerhet under högsäsong är det bra att beakta detta och inte räkna med att alla egna övernattningar ska kunna vara i ödestugor. Det är alltid bra att ha med sig ett tält eller något annat att övernatta i. Om man vill och kan boka en reserverings- eller hyresstuga att övernatta i, har man alltid säker inkvartering till natten.

7. Stör inte de andra i stugan. Det är förbjudet att röka inne i stugan!

8. Kolla upp på förhand om du får ta med sällskapsdjur i stugan. Den som använder ledar- och assistenthund har lagstadgad rätt att röra sig överallt, och detta gäller också Forststyrelsens olika stugor.

9. Följ stugans avfalls- och sorteringsanvisningar. Bränn enbart rent papper. Du kan sätta ditt bioavfall i kompostbehållaren eller i komposttoaletten. Ta med dig övrigt eventuellt skräp till närmaste återvinningsstation.

10. Skriv ditt namn i gästboken, dina iakttagelser och följande övernattningsplats.

11. Hugg ved färdigt åt följande besökare och hämta in den i stugan och sätt den på anvisad plats. Städa stugan och dess omgivning innan du beger dig av. Lämna inte någonting i stugan, t.ex. matvaror kan locka in skadedjur. Töm vattenkärlet och ta hand om avfallet enligt anvisningarna. Vid behov kan nedkyld aska tömmas på en insamlingsplats utomhus. Stäng dörrar och fönster ordentligt!

Ge akt på hygienen

Du tvättar väl inte dina händer eller kärl i stugornas dricksvattenämbar eller vattenposter. Du fyller säkert inte heller din vattenflaska ovanför vattenämbaret.

Säkerhetstips

I stugorna finns brandvarnare, men vi rekommenderar att du tar med dig ett 9 V-batteri och/eller din egen resebrandvarnare.