Användningsregler för ödestugor

1. Ödestugan är avsedd för tillfällig rast och kortvarig inkvartering (1-2 dygn) för privatpersoner som färdas till fots, på skidor eller på annat sätt förflyttar sig med egen muskelkraft. De som färdas på annat sätt får endast göra dagsbesök i stugan. Det är önskvärt att större grupper övernattar i egna tält eller i reserveringsstugor.

2. Det är inte tillåtet att använda ödestugor för inkvartering i samband med turistföretagsverksamhet, men med Forststyrelsens tillstånd får stugan användas som rastplats. Då det gäller företagsverksamhet bör kunderna använda reserveringsstugor, hyresstugor eller privat inkvartering.

3. Vissa stugor har en egen stugpärm. Läs igenom stugpärmen. Den hjälper dig att använda stugan och dess apparater. I pärmen finns också nyttig friluftsinformation.

4. Granska i vilket skick eldstaden är, innan du tänder eld. Slösa inte på veden. Om det finns en gasspis i stugan, är det bäst att du läser spisens bruksanvisning innan du använder den.

5. Om det görs regelbundna dricksvattenanalyser av stugans vattentäkt, finns hälsoskyddsmyndighetens analysprotokoll till påseende i stugpärmen och vid vattentäkten. Det rekommenderas att du kokar annat vatten och ytvatten innan du dricker det.

6. Ge plats åt dem som kommer senare, de som kommer sist har företräde på britsarna. Stör inte de andra i stugan. Det är förbjudet att röka inne i stugan! Kolla upp på förhand om du får ta med sällskapsdjur i stugan. Den som använder ledar- och assistenthund har lagstadgad rätt att röra sig överallt, och detta gäller också Forststyrelsens olika stugor.

7. Följ stugans avfalls- och sorteringsanvisningar. Bränn enbart rent papper. Du kan sätta ditt bioavfall i kompostbehållaren eller i komposttoaletten. Ta med dig övrigt eventuellt skräp till närmaste återvinningsstation.

8. Skriv ditt namn i gästboken, dina iakttagelser och följande övernattningsplats.

9. Hugg ved färdigt åt följande besökare och hämta in den i stugan och sätt den på anvisad plats. Städa stugan och dess omgivning innan du beger dig av. Lämna inte någonting i stugan, t.ex. matvaror kan locka in skadedjur. Töm vattenhinken och askan från kaminen på anvisade platser. Sköt om ditt skräp enligt givna anvisningar. Stäng dörrar och fönster ordentligt!

Ge akt på hygienen

Du tvättar väl inte dina händer eller kärl i stugornas dricksvattenämbar eller vattenposter. Du fyller säkert inte heller din vattenflaska ovanför vattenämbaret.

Säkerhetstips

Om du övernattar i en ödestuga på vintern lönar det sig att ta med en resebrandsläckare.