Pääjärvi rekreationsområde

Ett sjölandskap, i bakgrunden finns barrskog och en blå himmel. Till vänster kan lövfria träd ses.

Södra Finland, Egentliga Tavastland, Loppi, Tavastehus
Areal 0,2 km², inrättat 1991

På Pääjärvi rekreationsområde får besökaren njuta av genuin lugn natur, för omnejden är mycket glest bebyggd. Pääjärvi är ett lämpligt mål för dagsutflykter, och området lämpar sig också utmärkt för barnfamiljer. Den mångformiga naturen och den omväxlande terrängen erbjuder goda mögligheter till att bekanta sig med naturen. Dessutom underlättar de väl markerade lederna och det stora antalet rastplatser vistelsen på området. De som vill göra en längre tur kan fortsätta längs Hämeen Ilvesreitti -leden.

Området ingår i ett större åsområde på ca 70 hektar med över fyra kilometer naturliga sandstränder samt fina åsryggar. Lederna går upp och ner för åsarna, men trots höjdskillnaderna är de rätt så lättframkomliga. Landskapet varierar utmed den längre leden från tallmoar via björkskog till tät granskog, och nästan hela tiden glittrar den blåa sjön mellan träden. Ställvis kan man också få syn på en eller annan skogstjärn eller myrgöl i skogens dunkel.

Den uppmärksamma vandraren kan få syn på flera olika sjöfåglar på området, allt från trana till smålom. Den sällsynta och skygga flygekorren håller till på Kynnysniemiområdet.

Pääjärvi rekreationsområde är belägen på Tavastlands sjöplatå

Tavastlands sjöplatå är en vildmarkslik pärla i naturen mitt i Tavastland och relativt nära Finlands livligaste stadskärnor. Tavastlands sjöplatå erbjuder utflyktsmål för många olika slag av naturaktiviteter - bekanta dig med sjöplatåns övriga utflyktsmål:

Området sköts av Pääjärvi rekreationsområdes förvaltningsnämnd.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/paajarvi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pääjärvis karta i Utflyktskarta.fi.