Västra Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi
Areal 515 ha, inrättad 1994

Kulhanvuori är ett lugnt område som lämpar sig för dagsutflykter för den som vill beundra ås- och ravinlandskap. Området erbjuder utmärkta möjligheter till vandringar och svamp- och bärplockning. Själva berget och med omgivande åsar, bäckar, tjärnar och ravinen Syväojanrotko gör området ställvis svårframkomligt.

Berget Kulhanvuoris högsta punkt ligger 260 meter över havsytan. I terrängen reser sig detta massiva konformiga berg 60 meter ovanför de omgivande områdena. I bottnen av ravinen Syväojanrotko är det alltid fuktigt och vindstilla. Till och med i juli kan man på skuggsidans klippbrant hitta rester av vinterns mäktiga isvägg. Även sällsynta växter och djur trivs i ravinen, där det finns rikligt med död ved och fuktiga bergsstup.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kulhanvuori

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kulhanvuoris karta i Utflyktskarta.fi.