Reposuo-Kalliolahdensuo naturskyddsområde

Vintern kärr myrlandskap.

Östra Finland, Norra Karelen, Lieksa
Areal 9 km², inrättat 2021

Reposuo-Kalliolahdensuo naturskyddsområdet, som är beläget nära Pankakoski tätort, är tack vare fågelfaunan ett värdefullt naturobjekt. Där kan man lätt följa med fåglarnas häckningsbestyr eller flyttfåglarnas besök. Mångfalden i Norra Karelens myrnatur syns tydligt i Reposuo.

På Reposuo-Kalliolahdensuo naturskyddsområdet varierar landskapet överraskande från öppna mossar till åsryggar och sjöns strandvyer. Under en dagsutflykt kan man rikta sitt intresse mot såväl olika fågelarter som myrnaturens variation eller t.ex. bärplockning. På myrarna gläds man på försommaren av roslingarnas skönhet och på senhösten av tranbärens röda färg. Det går utmärkt utan störningar att iaktta naturen från Ulkkajokis naturtorn och utsiktsavsats samt från Ketunlenkki friluftsled. Tillgängliga tjänster är delvis anpassad så att personer som behöver assistent eller färdas med barnvagn kan röra sig på området.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/reposuo