Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • Den närmaste butiken finns i Pankakoski, dit det är 3 km från Kiviniemi parkeringsplats.
 • Den mest omfattande butiksservicen finns i Lieksa centrum, dit det är 10 km från Kiviniemi parkeringsplats.

Eldplatser

Det finns tre eldplatser i Reposuo. De är belägna i

 • Kaiskunniemi,
 • Salvoniemi och
 • Olpperi.

Då varning för terrängbrand har utfärdats är det förbjudet att göra upp eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området.
 • Det kan vara bra att koka ytvatten, t.ex. vattnet i sjöarna och bäckarna, innan du dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar på olika ställen.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Salvoniemi, Kaiskunniemi och Olpperi eldplatser finns det torrtoaletter.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

 • Man kan övernatta 1 - 3 dygn i Reposuo med stöd av allemansrätten. Forststyrelsen rekommenderar att du slår läger i närheten av eldplatserna.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

Ett tillgängligt naturtorn vid mossens kant.

 • Bredvid Ulkkajoki parkeringsplats finns det en tillgänglig observationsavsats, där man kan iaktta myrnaturen.
 • Från Ulkkajoki parkeringsplats leder en 200 meter lång jämnad stig, som är tillgänglig, till naturtornet. Även tornets nedre avsats är tillgänglig med hjälp av en assistent.
 • Från observationsavsatsen och naturtornet har man en utmärkt utsikt över den öppna mossen, där det finns mängder av fåglar speciellt på våren och hösten.
 • Det finns inga tillgängliga toaletter på naturskyddsområdet.

Ramp till naturtornets nedre avsats.

Övrig service i omnejden

 • Den mest omfattande servicen finns i Lieksa centrum, dit det är 10 km från Kiviniemi parkeringsplats.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.