Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • Den närmaste butiken finns i Pankakoski, dit det är 3 km från Kiviniemi parkeringsplats.
 • Den mest omfattande butiksservicen finns i Lieksa centrum, dit det är 10 km från Kiviniemi parkeringsplats.

Eldplatser

Det finns tre eldplatser i Reposuo. De är belägna i

 • Kaiskunniemi,
 • Salvoniemi och
 • Olpperi.

Då varning för terrängbrand har utfärdats är det förbjudet att göra upp eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området.
 • Det kan vara bra att koka ytvatten, t.ex. vattnet i sjöarna och bäckarna, innan du dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar på olika ställen.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Salvoniemi, Kaiskunniemi och Olpperi eldplatser finns det torrtoaletter.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

 • Man kan övernatta 1 - 3 dygn i Reposuo med stöd av allemansrätten. Forststyrelsen rekommenderar att du slår läger i närheten av eldplatserna.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

Ett tillgängligt naturtorn vid mossens kant.

 • Bredvid Ulkkajoki parkeringsplats finns det en tillgänglig observationsavsats, där man kan iaktta myrnaturen.
 • Från Ulkkajoki parkeringsplats leder en 200 meter lång jämnad stig, som är tillgänglig, till naturtornet. Även tornets nedre avsats är tillgänglig med hjälp av en assistent.
 • Från observationsavsatsen och naturtornet har man en utmärkt utsikt över den öppna mossen, där det finns mängder av fåglar speciellt på våren och hösten.
 • Det finns inga tillgängliga toaletter på naturskyddsområdet.

Ramp till naturtornets nedre avsats.

Övrig service i omnejden

 • Den mest omfattande servicen finns i Lieksa centrum, dit det är 10 km från Kiviniemi parkeringsplats.