Raesärkkä naturskyddsområde

Barnet åker pulka ner från backen.

Östra Finland, Norra Karelen, Nurmes 
Areal 7 km², inrättat 2021, Natura 2000 -område (1998)

Raesärkkä naturskyddsområde är ett trevligt mål för dagsutflykter i ett vackert, kuperat åslandskap. Friluftsleden genom parken följer en gammal körstig och en tidigare cykelled. Rastplatserna ligger intill stigen, inte långt från varandra. Området lämpar sig bra för barnfamiljers utflykter.

Raesärkät är ett litet område som består av 5,9 km² naturskyddsområde och 1,2 km² rekreationsskog. I det naturskyddsområdet får endast restaurerings- och naturvårdsåtgärder utföras, medan man i rekreationsskogen kan idka skogsbruk bara friluftslivets behov tas i beaktande. I Raesärkät har det gjorts endast småskaliga hyggen.

Naturskyddsområdets namn kommer från den smala åsformationen som går genom området från nordväst till sydost. I Raesärkäts landskap ingår förutom åsar också fridfulla myrar, klara sjöar, åkrökar och gamla skogar med sina mångahanda invånare. Redan i årtionden har folk kommit till området för att beundra de vackra vyerna, och området är ett populärt närrekreationsområde.

Området sköts av Suomen Erävaelluskilta ry.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/raesarkat