Östra Lappland
Sodankylä
Areal 176 km², inrättat 1956

Sompio naturreservat ligger alldeles intill Urho Kekkonens nationalpark och syftet med det är att bevara skogs-, fjäll-, och myrnatur för framtiden och forskningen. Naturreservatet har fått sitt namn efter lappbyn Sompio. Renskötseln hör till områdets basnäringar och utgör en väsentlig del av naturreservatets landskapsbild. Sompio naturreservat erbjuder vandrarna unika naturupplevelser.

Nattanenfjällen med sina vassa toppar bildar naturreservatets kärna. Söder om fjällområdet ligger sjön Sompiojärvi medan landskapet norrut domineras av Urho Kekkonens nationalparks vidsträckta fjällområde. I Sompio naturreservat kan man göra en behaglig dagsutflykt längs de markerade lederna eller så kan man vandra genom området som en del av en längre vandring.

Sompio naturreservat står i nära förbindelse med Urho Kekkonens nationalpark, och planeringen av nationalparkens skötsel och användning har också inverkat på placeringen av leder, en eldplats, twå skärmskydd och andra friluftsanordningar i naturreservatet. Enligt Sompio naturreservats ordningsstadga är det tillåtet att röra sig i naturreservat under alla årstider endast längs de markerade lederna. Man får slå läger endast vid Sompiojärvis strand.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/sompio

Kundtjänst

Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst
Tfn. 0206 39 7200
ukpuisto(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Sompio naturreservats karta i Utflyktskarta.fi.