Västra Finland, Satakunda
Eura
Areal 18,2 km², Natura 2000 -område (1998), ett riksomfattande skyddsprogram för fågelvatten 1982

Koskeljärvi träsk är internationellt sett ett värdefullt fågelvatten. Träsket är även ett viktigt rekreationsmål, och man kan göra en avstickare dit t.ex. för att skåda fåglar och på vintern skida.

Koskeljärvi träsk är Sydvästra Finlands största stuglösa träsk. Koskeljärvi område representerar en traditionell finsk insjömiljö, då dess stränder är obebodda och i relativt naturligt tillstånd. Området hör till Natura 2000 -nätverket på grund av sina mångsidiga naturtyper och antal av fågelarter som bör skyddas. Till Natura-området hör även Vaaljärvi träsk som ligger väster om Koskeljärvi träsk och Kortesuo myrmark som ligger söder om det.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/koskeljarvi

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Koskeljärvis karta i Utflyktskarta.fi.