Mångahanda stugor för vandrarens logi

Det finns både avgiftsfria och avgiftsbelagda stugor för vandrarna att övernatta i.

Bland de öppna och avgiftsfria stugorna är ödestugorna de bäst kända. Stugorna finns i allmänhet i väglösa områden i vårt lands norra och östra delar. Andra öppna stugor är raststugorna, som är avsedda för dagsbesök. Även de öppna torv- och stockkåtorna är lämpliga rastplatser vid dagsutflykter, men kan i undantagsfall ge skydd även för natten.

Genom att använda sig av avgiftsbelagda, reserverbara och låsta stugor garanterar man en säker bäddplats åt sig. Till de avgiftsbelagda stugorna hör reserveringsstugorna och reserveringskåtorna som är avsedda för kortvarigt bruk, samt hyresstugorna, som är avsedda för mera långvarigt bruk.

Naturföretagare får använda stugor och andra friluftsanordningar, såsom eldplatser, som rastplatser för sina kunder, men det förutsätter att man har tillstånd av Forststyrelsen (metsa.fi). Det bör dock påpekas att man inte får använda ödestugor för övernattning i samband med företagsverksamheten, utan kunderna bör utnyttja reserverings- och hyresstugor eller privat logi. Även stora grupper som vandrar på egen hand rekommenderas att övernatta antingen i egna tält eller i reserveringsstugor.

Observera att det alltid tillkommer en avgift vid användningen av leder och serviceanläggningar i affärssyfte. Avgift för användningen av serviceutrustning för friluftsliv (verkkokauppa.eraluvat.fi).

På grund av coronaviruset är det skäl att även i naturen hålla säkerhetsavstånd och iaktta särskild handhygien bland annat i stugor, på eldplatser och efter dassbesök. Se situationen på vår webbplats utinaturen.fi/coronavirusinstruktioner

Användningsregler för stugor

Säkerhetschecklista för dem som bokar stugor

Läs detta innan du bokar stugan.

Säkerhetstips

I stugorna finns brandvarnare, men vi rekommenderar att du tar med dig ett 9 V-batteri och/eller din egen resebrandvarnare.