Känner du till världsarvsobjekten?

Byggnader och bryggor på den snöiga stranden.

Om du klättrar upp i utsiktstornet på Svartviran under de arktiska fåglarnas vårflyttning, befinner du dig på ett ställe där man gjort historia. Vid tornets fot ligger nämligen en av mätpunkterna i Struves meridianbåge, som är ett bevis på människans ihärdiga bemödanden att kartlägga jorden med hjälp av triangelmätningar. Flyttfåglarna ovanför dig söker sig däremot till sina arktiska hemtrakter med hjälp av en inre karta.

UNESCO:s världsarvsobjekt bildar ett nätverk av mänsklighetens gemensamma skatter världen runt. Du kan börja med att bekanta dig med dessa unika objekt här i hemlandet genom att besöka de objekt som ligger på Forststyrelsens områden dvs. Kvarkens landhöjningskust och de mätpunkter som ingår i Struves meridianbåge.

Ett soligt havslandskap med smala, avlånga moränöar i sommarskrud. På öarna finns lågvuxen vegetation och träd.

Kvarkens landhöjningskust är Finlands första naturarvsobjekt på världsarvslistan och det bildar tillsammans med Höga Kusten i Sverige världsarvet High Coast –  Kvarken (Höga Kusten –Kvarken). I Kvarkens skärgård kan du se den unika förändring som naturen undergår hela tiden. På grund av landhöjningen är naturtyperna, växtligheten och djurlivet i Kvarken stadda i ständig förändring. Man borde dock ha en mammuts tålamod för att orka följa de här förändringarna: landytan, som under istiden pressades ner av ismassor, höjs nämligen 8 mm om året. Men visst är jordskorpan tack vare denna prestation värd hedersbetygelsen världsarv!

Struves meridianbåge är ett för många länder gemensamt arv, som representerar vetenskapens och konstens historia på världsarvslistan. På Forststyrelsen områden ligger Svartvirans, Tarvantovaaras och Avasaksas mätpunkter.

Andra webbplatser