Norrskär

Ögruppen Norrskär består av två större öar samt flera mindre öar och skär. Öarnas många fiskestugor berättar om områdets historia som ett viktigt fiskeställe. Idag används största delen av fiskestugorna som fritidsbostäder.
På Västra Norrskär finns en 21 meter hög fyr från 1848 som automatiserades 1987. På ön fanns också en lotsstation fram till 1982. Norrskär var ett militärt område från andra världskriget fram till år 2000.  
Norrskär är en särskilt viktig häcknings- och rastplats för skärgårdsfåglar. Därför skall man röra sig enbart på stigarna under fåglarnas häckningstid på ön.

Läge

Norrskär, Korsholm
Euref-Fin (~ WGS84) lat:  63°14.151' lon: 20° 36.806 ' ETRS-TM35FIN: N: 7030778 E: 3179555

Kommunikationer och kartor

  • Den närmaste hamnen, dit man kommer med bil ligger är Klobbskat fiskehamn, Euref-Fin (~ WGS84) lat:  63°18.375' lon: 21° 05.547'
  • Terrängkarta (1:50 000) nr P3241
  • Terränkartor (1:20 000) nr 12000 ja 131407
  • Sjökort F Kvarken, 1:50 000. 
  • Utflyktskarta.fi

Med båt

Service

Hamn

Övriga service

  • Eldplats
  • Torrtoalett
  • Infotavla
  • Bord och bänkar   

Avfallshantering

Anmärkningar

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer