Instruktioner och regler för Världsarvet Kvarkens skärgård

Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarvsobjekt på Unescos världsarvslista. Det är viktigt att du sätter dig in i området redan i förväg och att du förbereder dig noga för utflykten genom att gå igenom anvisningarna för området.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i Kvarkens Natura 2000-område
Röra sig i Valsörarna-Björkögrundens naturskyddsområde
Röra sig i Snipansgrund-Medelkallas sälskyddsområde
Slå läger i Kvarkens Natura 2000-område
Slå läger i Valsörarna-Björkögrundens naturskyddsområde
Göra upp eld i Kvarkens Natura 2000-område
Göra upp eld i Valsörarna-Björkögrundens naturskyddsområde
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska i Kvarkens Natura 2000-område
Fiska i Valsörarna-Björkögrundens naturskyddsområde
Plocka bär och svamp i Kvarkens Natura 2000-område
Plocka bär och svamp i Valsörarna-Björkögrundens naturskyddsområde
Andra regler och anvisningar i Kvarkens Natura 2000-område
Andra regler och anvisningar i Valsörarna-Björkögrundens naturskyddsområde
Säkerhet

Respektera naturen

Låt oss agera och röra oss i naturen samtidigt som vi respekterar den. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot naturskyddsområdets regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i naturskyddsområde, men endast kopplade. 

Anvisningar för att vistas och färdas på Kvarkens Natura 2000-område

Många av Kvarkens öar är viktiga häckningsområden för fågelfaunan, så det är viktigt att hålla sig till de markerade lederna under fåglarnas häckningstid 1.5 - 15.7.

På området är det tillåtet att tälta enligt allemansrätten.

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Allemansrätten ger rätt att meta och pilka i Kvarken.

 • Alla över 18 år och under 70 år ska betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi), om de fiskar på annat sätt än att pilka eller meta.
 • Forststyrelsens spöfisketillstånd 7412 för havsområden behövs på vissa havsområden i Kvarkens skärgård. Se om du behöver tillstånd på kartan och köp vid behov ett tillstånd (eraluvat.fi).
 • Allt fiske är förbjudet på Valsörarna-Björkögrundens naturskyddsområde. Fasta björköbor får dock fiska på det här området.

Havstornsbär kan man plocka för hand utan begränsning. Nuförtiden är det även tillåtet att använda bärpressare utan tidsbegränsningar.

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Instruktioner för att vistas och färdas på Valsörarna-Björkögrundens naturskyddsområde

Det är endast tillåtet att röra sig längs stigen mellan stora bryggan på Ebbskär, fyren, Båthusviken och Garpörshamnen på Valsörarna.

 • Ett allmänt landstigningsförbud gäller under häckningstiden 1 maj–31 juli med undantag för följande områden: Området kring bryggan på Ebbskär, Båtsviken, Östergårds, västra delen av Malskärsören samt ankarplatsen på Malskäret. Förbudet gäller inte fasta björköbor.

Tillfällig tältning är tillåten mellan 1 augusti och 30 april på anvisade områden på Ebbskär, Malskärsören på Storskäret och Malskäret.

Eld får endast uppgöras vid eldplatserna. Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast på de för ändamålet anvisade platserna. Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) utfärdats. Förbudet gäller inte sådana kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Det finns inga avfallskärl i Valsörarna, så var och en för bort sina egna sopor.

Fiske är förbjudet i hela skärgårdsområdet. Förbudet gäller inte fasta björköbor.

Det är förbjudet att plocka växter, men man får plocka bär och matsvamp längs stigen.

Inom hela skärgårdsområdet gäller fartbegränsning på åtta knop och man får endast röra sig längs de utprickade farlederna.

Ta i beaktande fåren som betar i Valsörarna och stäng portarna längs stigen noggrant efter dig.

Snipansgrund-Medelkallas sälskyddsområde

I Kvarken finns ett särskilt sälskyddsområde (metsa.fi) där rörelsefriheten är begränsad. Det är förbjudet året om att färdas och vistas på närmare håll än en halv sjömils avstånd från de bådar som anges på kartan över skyddsområdet. Under tiden 16.6–31.1 är det tillåtet att röra sig utanför en halv sjömil från bådarna, under övriga tider endast med Forststyrelsens tillstånd.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Strändernas stenar och klippor kan vara förrädiskt hala, så rör dig försiktigt på stränderna.
 • I Kvarken strömmar vattnet kraftigt, vilket inverkar på isens tjocklek om vintern. Vi rekommenderar inte att man rör sig på isen om man inte känner till de lokala isförhållandena.
 • Man bör alltid förbereda sig noggrannt för att färdas på havet, eftersom vädret kan växla överraskande fort.
 • Ha färgglada kläder och vindtåliga kläder efter väder på utflykten, då det kan blåsa kallt på havet. Det lönar sig också att ta med dricksvatten och wc-papper.
 • I Kvarkens labyrintaktiga skärgård är sjökortsserie F en oumbärlig utrustning. För de frivilligt uppehållna småbåtslederna utanför de officiella farlederna säljs det lokalt en egen kartserie. På dessa båtleder färdas man sig på eget ansvar.
 • Det finns fästingar i Kvarkens skärgård.
  • Man kan alltid skydda sig mot fästingar genom att klä sig i långa byxor och långärmad tröja. Det lönar sig att lägga byxbuntarna innanför strumporna.
  • Efter utfärdsdagen lönar det sig att göra en fästingsinspektion. Fästingar hittas speciellt i knä- ovh armveck. Fästingarna lönar det sig att ta bort med de fästingpincetter som säljs i apoteken.
  • Läs mera om fästingar
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Världsarvet Kvarkens skärgård med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Vett och etikett för terrängcyklister


Pdf 474 kb (julkaisut.metsa.fi)