Lapplands ödemarksområden - Långt borta från allt

På ödemarksområdena i norra Lappland kan man vandra sina egna vägar i flera dagar utan att stöta på andra vandrare. På de här områdena får man njuta av ödemarkens frid och natur.

Man får absolut inte underskatta ödemarkerna, för det finns ingen service på dem och ödestugorna ligger glest. En långvandring består av mycket annat än att koka kaffe över lägerelden i kvällssolen. Ödemarken tar på krafterna, både psykiskt och fysiskt. Man måste orka vandra med en tung ryggsäck på ryggen hela dagen, och samma upprepas följande dag, eller kanske måste man dra en kanot över ett stenigt avsnitt av en fors. Därtill bör man ha goda orienteringskunskaper och kunna hålla elden vid liv även när det regnar. Man ska också kunna laga mat och övernatta i terrängen. Men om och när man har goda friluftsfärdigheter – och de har testats i lättare förhållanden – ger ödemarken verkligen lön för mödan. Inte ens dåligt väder är då till större besvär.

Ödemarkerna är vida och väglösa områden som befinner sig så gott som i naturtillstånd. Avsikten är att de ska bevaras som sådana i fortsättningen också. Därför får man idka endast traditionella näringar såsom jakt, fiske och renskötsel i dem.

Läs mer om vegetationsbältena i fjällen

I Finland finns det 12 ödemarksområden, vars sammanlagda areal är nästan 15 000 km². Ödemarksområdena förvaltas av Forststyrelsen.

På andra webbplatser

Ödemarksområden