Kaldoaivi ödemarksområdets läge i Finland.Lappland, Norra Lappland
Utsjoki och Enare
Areal 2 943 km2, inrättat 1991

Kaldoaivi är Finlands största ödemarksområde. Den väglösa fjällödemarkens landskap och terräng är fulla av överraskningar och varierar från branta och djupa älvdalar till långsluttande fjäll. Sammuttijänkä-Vaijoenjänkä myrskyddsområde gränsar till området i nordväst. Den enhetliga ödemarken gränsar inte endast till Finland utan det väglösa området fortsätter också på den norska sidan. Kaldoaivi ödemark lämpar sig allt från dagsutflykter till flera dagars vandringar. Kaldoaivi är ett givande område för erfarna vandrare, för oerfarna vandrare är det skäl att bekanta sig med området i sällskap av en mer erfaren vandrare.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kaldoaivi