Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Kaldoaivi

  • Vandrare får röra sig på området med stöd av allemansrätten.
  • Arrangemang av evenemang i ödemarken kräver alltid tillstånd av Forststyrelsen.
  • Miljöskonande friluftsliv
  • Forststyrelsen har genom sitt beslut gett allmänt tillstånd att göra upp eld i terrängen i Lappland. Torra grenar och kvistar som ligger på marken och små rötter får användas till att göra upp eld. Om det finns en underhållen eldplats på närmare avstånd än en halv kilometer, ska man göra upp eld på eldplatsen i stället. På naturskyddsområden som har en egen skötsel- och användningsplan eller för vilka det har utfärdats en ordningsstadga ska man vid eldhanteringen följa de bestämmelser som finns i planerna och ordningsstadgan.
    • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi)
    • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
  • Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i områden som berörs av begränsningar.
    Handredskapsfiske är tillåtet med ett spö förutom i det område där vistelseförbud gäller. För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift. 
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!
  • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

En vandrare med hög ryggsäck går på en smal stig i fjället. Marken är brun. En staketstruktur skymtar framför.

På Findland-Norge gränsen

  • Invånare i länder som har undertecknat Schengenavtalet kan korsa gränsen mellan Finland och Norge var som helst, så länge man inte har tullbart gods med sig. Vandraren bör kunna bestyrka sin identitet och nationalitet.
  • Den som har sin hund med på vandringen måste på förhand kontakta en veterinär: på den norska sidan krävs bl.a. att hunden är Id-märkt och har husdjurpass såväl hälso- som vaccineringsintyg. Läs mera om transport av djuren (evira.fi).
En hög med stora stenar, varav några är målade med gul färg, kikar fram ur snön. Den vertikala stengången visar Finland och årtalet 1925.
 

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

  • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Kaldoaivi ödemarksområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
  • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

  • Vädret kan slå om plötsligt, speciellt på försommaren och vintern. Att få hjälp i nödsituationer tar tid och är inte enkelt p.g.a. de långa avstånden och väglösheten. En oerfaren vandrare uppmanas att slå följe med någon mera erfaren. Det är nyttigt att meddela sin färdplan och tidtabell till vänner eller anhöriga. Övre Lapplands naturum Siida, tfn 0206 39 7740, tar även emot anmälningar, men vandraren måste i så fall absolut meddela när han återvänt från terrängen.
  • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
  • Det krävs erfarenhet av vandringar och friluftsliv att färdas längs leden. Det är bra om nybörjare vandrar tillsammans med någon erfaren vandrare.
  • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
  • Friluftslivets ABC:

Utrustning

  • Eftersom det är frågan om ett fjällområde, rekommenderas det i utrustningen särskilt bör ingå stadiga skor och varma och vindtäta kläder.
  • Det är ytterst viktigt att ta med sig karta och kompass samt ett tält eller motsvarande, friluftskök, förstahjälpsväska och tillräckligt med mat.

En kvinna sitter i en skugga vid en damm iförd en tjock blå täckjacka och undersöker en karta i handen. Det finns en ryggsäck, kläder och annan campingutrustning runt omkring.

Årstider och högsäsong

  • April är den livligaste tiden i ödemarken, och då rör där sig skidåkare, snöskoteråkare och pimpelfiskare. En annan topp infaller i juli-augusti, då vandrarna rör sig på området. Det inte ens under dessa tider speciellt stor trängsel på området i ordets egentliga bemärkelse.
  • Myggtiden börjar efter mitten av juni. Enligt ett ordspråk kommer myggorna till midsommaren. Myggplågan är värst i juli. Den är mindre besvärande efter snöfattiga vintrar och under torra somrar.
  • Vinterns snö börjar vanligen falla i oktober-november. Det kan vara knappt om snö ända fram till årsskiftet. Det bästa skarföret infaller i mars-april. Det enhetliga snötäcket smälter bort till mitten av maj. Då smältvattnet svallar i älvarna och bäckarna måste man använda sitt eget förnuft då man väljer det ställe där man kan ta sig över bäckarna. Vattennivån och översvämningens längd varierar från år till år.
  • Höstbrands(ruska)-tiden infaller i början av september och varar i två till tre veckor.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer