Naturen får dig att må bra

Känner du dig slö? Bege dig ut i naturen. Känner du dig nere? Bege dig ut i naturen. Är du stressad? Bege dig ut i naturen. Längtar du efter nya sociala kontakter? Bege dig ut i naturen.

Ett allt större antal forskare anser att det har flera goda effekter på hälsan och välmåendet när man rör på sig och vistas ute i naturen.  

En leende vandrare lutar sig mot timmerstugans vägg.

Naturen lockar till motion

Enligt olika utredningar rör man sig raskare i naturen utan att man själv ens märker det. Den tid man rör på sig förlängs ofta när naturens skönhet och vyerna lockar en att fortsätta. Men redan en kort vistelse i naturen har en positiv inverkan på hälsan.

Motion ute i naturen behöver inte vara vandring eller skidåkning i traditionellt sinne, det finns en uppsjö av olika motionsformer. För förstagångsutövare finns det möjlighet att få handledning i många av motionsformerna.

Tre vandrare och en hund i ett snöigt skogslandskap.

I naturen behöver man inte prestera

Naturen är ett fantastiskt gym eller en fantastisk motionsslinga, men bara att vistas i naturen har redan det en positiv inverkan på välmåendet.

Att se på ett vackert landskap eller på lägerelden är bästa sortens avslappning och laddning av batterierna. Stressnivån sjunker, koncentrationsförmågan höjs och det sätter bekymren i perspektiv.

Frivilligarbete är bra både för en själv och för naturen

Många trivs ensamma i naturen men allt fler ger sig helst ut i naturen i sällskap med andra. Naturen är en bra plats också för dem som inte har utflyktssällskap. Särskilt längs vandringsrutterna och på rastplatserna är det naturligt att småprata med andra vandrare.

Frivilligarbete för naturens bästa är ett lysande sätt att förena närheten till naturen och knytandet av nya sociala relationer. Frivilligarbete ute i naturen utgör en dubbelvinst för välmåendet: man får vistas i naturen och samtidigt har forskning bevisat att frivilligarbete ökar välmåendet. Den som arbetar på ett talkoläger får alltså dubbelt upp med fördelar för välmåendet. 

Talkoarbetare på en somrig äng. I förgrunden slår en person gräs med en lie.