Ut i naturen med hunden

Om du har hund får du njuta av naturen året om. Hunden hjälper dig öppna dina sinnen för fenomen och underverk i naturen – en hund har känsligare hörsel än människan och kan bli jätteglad över till exempel höstlöv som virvlar i vinden. En hund måste få komma ut flera gånger om dagen, och det ger samtidigt hundägaren trevlig nyttomotion. Till hundens viktigaste uppgifter hör nog rastningen av ägaren. Hundar är välkomna i de vackra landskapen i nationalparkerna.

En kvinna skidar och rastar på samma gång sin hund.

Förutom enbart rastning av hunden kan man gå vildmarksturer, delta i verksamhet för spår- och räddningshundar, jaga eller köra hundspann tillsammans. Mera information om olika aktiviteter och om föreningsverksamhet finns på Finska Kennelklubbens sidor (kennelliitto.fi).

Vart på utflykt med hunden?

Man kan röra sig med hund nästan var som helst, bara man följer skyldigheterna och begränsningarna i lagar och förordningar. När du har med dig hunden i naturen bör du inte bara ta hänsyn till din hund, utan också till andra människor och djur. Föreskrifter om hundar finns bl.a. i ordnings- och jaktlagen samt i ordningsstadgorna för de olika naturskyddsområdena.

Den hänsynsfulla hundägaren

För vilda djur är hunden ett rovdjur oavsett vad den är för ras eller om den har jaktinstinkter eller inte. I synnerhet fåglar som häckar på marken är känsliga för att bli störda. Även om hunden inte skulle skada fågelungarna i boet kan en kråka eller mås passa på och tömma boet medan fågelmamman är borta. Man får aldrig låta hunden springa fritt omkring på öar i skärgården, för om sjöfåglar är tvungna att lämna boet obevakat äts ungarna snabbt upp av andra fåglar.

Även om hunden är en levande varelse bland alla andra, vill inte alla dela sina friluftsupplevelser med hundar. En del människor är också uppriktigt rädda för hundar, så ta hänsyn till övrigt friluftsfolk och håll hunden på tillräckligt långt avstånd från andras lägerplatser, utrustning och matsäck. Hundar får oftast inte tas med in i stugorna. I Lappland får man ta med sig hundar in i ödestugor om de andra i stugan godkänner det.

Då man färdas på ett renskötselområde bör man vara speciellt försiktig så att hunden inte kommer loss och börjar jaga renar. Renarna är känsligast på vårvintern före kalvningen och i början av sommaren, då kalvarna är små. Även en snäll hemmahund kan oväntat bli ivrig att börja jaga renar eftersom de rör sig snabbt och kan väcka hundens slumrande jaktinstinkter. En skällande hund kan också störa renskötselarbetet genom att jaga renarna i fel riktning eller genom att förflytta dem till otillåtna områden. Gå aldrig nära om du ser renar, varken med eller utan hund, inte ens om du bara vill ta ett fotografi. 

Vilda djur är också extra känsliga under vårvintern. Många rovfåglars häckning infaller tidigt och den kan störas av vandrare till den grad att häckningen misslyckas.  Den stränga vintern är påfrestande för alla djur, och onödiga flykter tär på djurens annars också knappa energiförråd.

Checklista för utflykter med hund

 • Hunden ska alltid hållas kopplad i nationalparker och andra naturskyddsområden. Alla hundar skall vara kopplade, också fastän de är välskolade.

 • Nationalparkerna är naturskyddsområden där växter och djur ska lämnas i fred. En hund som springer fritt i en nationalpark bryter mot lagen året om. Den kan skada fågelungar och andra djur bara genom att skrämma dem.

 • I renskötselområdet kan hunden jaga upp renarna så att de svaga kalvarna blir helt utmattade, trots att hunden bara vill leka och ha kul. Hundens skall kan också försvåra renskötseln genom att de skrämda renarna rör sig i fel riktning.

 • Käpplekar med hunden och grävning av gropar hör inte till i naturskyddsområden. Det är förbjudet att gräva gropar och riva upp ris och murkna träd i nationalparker och andra naturskyddsområden – också för hundar. Exempelvis många hotade insekter lever i murkna trädstammar.

 • Låt andra besökare vandra i fred. Alla gillar inte hundar och någon kanske är rädd för dem.

 • Se till att hunden uträttar sina behov så att stigarna är rena från bajs. I terrängen kan bajset viskas in i skogen, t.ex. med en kvist, men på gårdsområden måste det samlas i en påse och lämnas i kärlen för blandavfall. Lämna inte bajspåsarna längs stigar och leder. 

 • Kontrollera om det är tillåtet att släppa in hunden i en stuga. Reglerna angående sällskapsdjur i öde-, hyres- och reserveringsstugorna varierar i de olika regionerna. Specifika regler för varje stuga finns på stugans egen webbsida.

 • Den som använder ledar- och assistenthund har lagstadgad rätt att röra sig överallt, och detta gäller också Forststyrelsens olika stugor och naturum med restauranger.

 • Hunden ska som regel hållas kopplad på alla andra ställen utom på den egna gårdsplanen och i ett inhägnat rastområde för hundar. Läs mer i ordningslagen (finlex.fi) och jaktlagen (finlex.fi).

Hälsa från naturen

 • Delad glädje är dubbel glädje. Promenader i skogen är bra både för hundens och hundägarens hälsa och välbefinnande.
 • Att röra sig i skogen friskar upp både människans och hundens sinnen och får dem att röra sig raskare än vad de gör när de går längs gatorna.