Dykning med utrustning

Dykning med utrustning är en intressant gren, som erbjuder mångsidiga möjligheter att exempelvis undersöka undervattensnaturen, fotografer eller vrakdyka. Dykning med utrustning passar ungdomar och vuxna med normal kondition, som har avlagt åtminstone en grundkurs i dykning med utrustning. Kurserna ordnas av Dykarförbundets medlemsföreningar (på finska, sukeltaja.fi).

En dykare tittar fram bakom stenen som är täckt av alger.

Man kan idka dykning med utrustning året om. Många dykplatser ligger så att man når dem från stranden, men för vissa behöver man båt. Lokala dykarföretagare och -sällskap erbjuder ofta ordnade dykarutfärder till de kändaste platserna inom deras områden. Under perioden med öppet vatten är de bästa platserna för undervattensfotografering grunda och ljusa bevuxna eller klippiga stränder där det växer exempelvis blåstång. Vinterdykning erbjuder å sin sida klarare vatten, men kräver grupper på minst tre personer.

Dykning med utrustning jämställs i allemansrätten närmast med simning och är tillåten i alla vatten. Det finns områden med begränsningar i Skärgårdshavets nationalpark där dykning med utrustning är tillåten endast med Forststyrelsens tillstånd. På försvarsmaktens skyddsområden krävs det tillstånd för dykning med utrustning (puolustusvoimat.fi). I de sju sälskyddsområdena vid finska kusten får man inte röra sig närmare än en halv sjömil från ett sälskär utan Forststyrelsens tillstånd.

När man dyker med utrustning måste man följa Dykarförbundets säkerhetsanvisningar (pdf 904 kb, på finska, sukeltaja.fi). Dykning med utrustning får endast ske i par. När man beger sig för att dyka ska man helst ha med sig telefon för eventuella nödsituationer och lämna ett budskap om dykplatsen och när man planerar att återvända. Den som dyker med utrustning ska se till att ha dykförsäkringen i skick (på finska, sukeltaja.fi).

Man kan dyka med utrustning nästan var som helst i vatten som tillåter det, men till de intressantaste områdena hör exempelvis blåstångsängar och vrak. Forststyrelsen underhåller en undervattensstig för dykning med utrustning under den isfria perioden. Stigen finns vid stranden av Stora Hästö i Skärgårdshavet.