Dataskyddsbeskrivning för webbplatsen Utinaturen.fi

Forststyrelsens webbplats Utinaturen.fi är en för alla öppen webbplats, där det berättas om Forststyrelsens utflyktsmål och aktuella frågor.

Insamling av uppgifter

På webbplatsen Utinaturen.fi insamlas uppgifter om användare med en responsblankett.

I responsblanketten kan användaren om hen så önskar lämna sina kontaktuppgifter, om hen vill ha svar på sin respons. I responsblanketten kan användaren ange följande personuppgifter: namn och adress.

Behandling och utlämnande av uppgifter

De uppgifter som insamlats med responsblanketterna överförs till Forststyrelsens responsdatabas. Personuppgifterna lämnas inte ut utanför Forststyrelsen och de behandlas endast inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Förvaring av uppgifter

De personuppgifter som getts i samband med responsen förvaras så länge som behandlingen av responsen i Forststyrelsen pågår.

Skydd av uppgifter

I skyddet av Utinaturen.fi iakttas god dataskyddspraxis och de lagar och förordningar som gäller samt Forststyrelsens kompletterande anvisningar. Användningen av systemet är begränsat med hjälp av användarrättigheter till de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete.

Användning av kakor

På webbtjänsten Utinaturen.fi används kakor (”cookies”). Kakor är små textfiler som webbtjänsten sparar på användarens dator. Kakorna och annan data sparas på datorn under en bestämd tid, varefter webbläsaren raderar filerna. Vi använder denna teknik för att upprätthålla webbtjänstens funktion och för analytiska ändamål. Om du vill kan du hindra mottagning av kakor, ändra ditt samtycke till lagring av kakor eller radera kakor som sparats i webbläsaren. Detta kan emellertid orsaka brister i webbtjänstens funktion. Du kan se alla kakor som används av webbplatsen, de kakor-inställningar du har angett och ändra inställningarna från länken Cookieinställningar längst ner på sidan.

Vi använder Google Analytics 4 och Google Tag Manager för att analysera användningen av våra webbsidor. Vi samlar in allmän statistik om användningen av webbtjänsten i syfte att utveckla den. Personlig information om webbtjänstens användare, med vilken enskilda besökare kan identifieras, samlas inte in.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be den personuppgiftsansvarige om uppgifter om honom eller henne själv och har rätt att be att inexakta och felaktiga uppgifter korrigeras och att behandlingen av dem begränsas under tiden det säkerställs att uppgifterna stämmer. Den registrerade har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten om hur personuppgifter behandlas.

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

I frågor som gäller dataskyddsbeskrivningen och den registrerades rättigheter svarar i första hand Katariina Hopponen (katariina.hopponen(at)metsa.fi) som är ansvarig för systemets register och dataskyddsansvarige Janne Kiiskinen (janne.kiiskinen(at)metsa.fi). I dataskyddsärenden ber vi er i första hand ta kontakt skriftligen direkt med den personuppgiftsansvarige: Forststyrelsen/Registratorskontoret, PB 94, 01301 Vanda, eller på adressen tietosuoja(at)metsa.fi.

Uppdaterad 18.12.2023