Fiske

Fiske är en av de populäraste fritidsaktiviteterna i Finland. Två miljoner finländare fiskar – en del sporadiskt, andra väldigt aktivt. Man kan fiska i allt från små bäckar till stora älvar och från skogstjärnar till öppna havet.

Fiskaren har fångat en harr i älven.

Mete eller pilkfiske är populärt och vanligen helt gratis. Fiskaren behöver alltså inte betala fiskevårdsavgift och behöver inget fisketillstånd. Undantagen är forsar och strömmar i vattendrag med lax- och sikbestånd, där får man inte meta eller pilka. Det krävs också separat tillstånd eller är helt förbjudet med mete och pilkfiske på vissa speciella platser, såsom Forststyrelsens rekreationsfiskeplatser. På områden där fiske är förbjudet får man heller inte meta eller pilka.

Från och med år 2024 ska fiskare i åldern 18–69 år betala en fiskevårdsavgift (eräluvat.fi). Avgiften gäller inte pilkfiske, maskmete eller fiske med strömmingshäckla. Den nya fiskevårdsavgiften kombinerar den gamla fiskevårdsavgiften och de fiskelänsspecifika spöfiskeavgifterna.

Spöfiskare kan efter att ha betalat fiskevårdsavgiften fiska med ett spö i hela landet på alla de områden där man tidigare har betalat en länsspecifik avgift. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller i områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna.

Övriga fiskare ska utöver fiskevårdsavgiften ha tillstånd av vattenområdets ägare på samma sätt som tidigare. Detta gäller bland annat fiske med övriga redskap och trollingfiske med flera spön. Ett undantag utgör de s.k. allmänna havsvattnen, där man inte behöver fisketillstånd om man fiskar för husbehov eller för rekreationsfiske.

En man och tre barn i roddbåten.

Vildmarksetikett för fiskare

På ritningen är handen delvis i vattnet och handen håller i en fisk.
Vid Forststyrelsens fiskeplatser följer vi Vildmarksetiketten (eraluvat.fi). Den uppmuntrar fiskare att beakta naturen, andra människor samt fångsten i all verksamhet.

Tjänsten med information om fiskebegränsningar

Se kartan (www.kalastusrajoitus.fi) vilka områden som inte omfattas av de allmänna fiskerättigheterna.
 

Fiske är bra för hälsan

  • Sjö- och skogslandskap är lugnande och motverkar stress. Forskning visar att blodtrycket och halten av stresshormon sjunker snabbare ute i naturen än i andra miljöer.