Fågelskådning

Finns det något mer hänförande än att höra en koltrast en vårkväll i skymningen? Eller att en kall dag titta ut genom fönstret och se mesar, domherrar och större hackspettar som äter vid fågelbordet?  Eller beundra en tranplog som flyger över hösthimlen? Att en vårmorgon lyssna på en fågelserenad där den ena solisten är ivrigare än den andra?

Tofsmes i en gran.

Fågelskådning är en fin hobby. Alla kan göra det på sitt sätt. För många räcker det att se och höra fåglarna. Andra vill känna igen fåglarna som kommer till gården eller sommarstugan. Andra för bok över flyttfåglar som kommer till gården och jämför olika år med varandra. Det finns inte ett rätt sätt att hålla på med fågelskådning, alla sätt är lika bra, så länge man inte stör fåglarna. Fågelskådning kan man hålla på med var och när som helst – ensam, med familjen eller i en större grupp; på natten eller dagen, i staden, skogen eller på fjället.

Utrustning

Du behöver inte nödvändigtvis något specialutrustning: oftast är det ett nöje att bara se och lyssna på fåglarna.

Oftast ser man på fåglar utomhus och då är det enda man behöver en utflyktsplats samt skor och kläder enligt väder. Om man är ute på längre turer är det trevligt att ha med sig god matsäck och något varmt att dricka.

Kikare är att rekommendera om man vill se fåglarna bra. På öppna områden, såsom åkrar, myrmarker och stränder eller i ett fågeltorn har man nytta av ett teleskop med fot. Med hjälp av kikare och teleskop ser du detaljer på fågeln som du annars inte skulle lägga märke till.  Du får njuta av färgprakten i fåglarnas fjädrar och om du vill kan du lättare identifiera fåglarna med hjälp av en fågelbok. En fågelbok är nödvändig att ha med sig, även för mera erfarna fågelskådare.

Ett barn och en gammal man på en klippig strand. Barnet tittar genom en kikare.

Många gånger hittar man fåglarna enklast tack vare deras läten, särskilt på våren när deras parningslek är som intensivast eller när de varnar varandra när en fara hotar. Det finns CD-skivor med fågelläten man kan lyssna på och på internet finns prov på olika fågelarters sång.

För att få se fler fåglar kan man börja mata dem på sin gård under vintern. Under häckningstiden får man lättare se dem om man sätter upp fågelholkar på gården. På internet (på finska, birdlife.fi) finns information om hurdana holkar och hur stora öppningar i holkarna olika arter behöver:. Det finns också litteratur om det.

Komma igång med fågelskådning

Om du vill börja med fågelskådning och vill lära dig känna igen fåglar, är det bäst att börja på vintern. Då är arterna färre och det gör det lättare att känna igen dem. På vintern kan man ofta se fåglar på ganska nära håll tack vare fågelbord.

Ett bra sätt att lära sig om fåglar är att gå ut i naturen tillsammans med en mer erfaren fågelskådare. Ornitologiska föreningar (på finska, birdlife.fi) på olika håll i landet ger möjlighet till det.

Det tar lång tid att lära sig känna igen fåglar. Deras fjäderdräkter varierar bland annat enligt kön och årstid, och fåglarna har egna läten för olika ändamål. Kunskap om fåglarnas levnadssätt och -miljö är till hjälp när man ska identifiera dem.

Fågelskådning kräver dock inte att man ska kunna känna igen fåglar. Man kan få mycket glädje av att titta på hur fåglarna rör sig och leker och av att höra på fågelsången. Fågelskådning ger också en extra dimension till utflykter och vandringar och kan motivera familjen att göra gemensamma utfärder.

Naturlig hälsa

  • Om man rör sig i naturen och tittar på fåglar aktiveras olika sinnen på ett mångsidigt sätt: balans, syn, hörsel, känsel och lukt. 
  • I kontrast till impulserna i stadsmiljö upplevs naturen som lugnande och avslappnande för att den aktiverar det parasympatiska nervsystemet.