Terrängcykling

I sadeln på en terrängcykel kan du susa längs med stigar i skog, på fjäll och till och med på myrar. Forststyrelsens utflyktsmål erbjuder vänner av terrängcykling lugn i naturen, häftiga landskap och utmaningar i form av uppförsbackar, varierande stigar och fartfyllda utförsbackar. Till cykel är det möjligt att tillryggalägga längre sträckor än till fots och man kan uppleva landskap inom ett större område.

En terrängcyklist på backen vid skogskanten.

En grundläggande förutsättning är att man har en cykel avsedd för terrängåkning med grova däck och gärna med goda bromsar, fjädring och pålitliga växlar. En lätt, hållbar och välreglerad cykel gör turen säker och njutbar. Cykelhjälmen är terrängcyklistens viktigaste tilläggsutrustning. Flera av Forststyrelsens samarbetsföretag vid utflyktsmålen hyr ut utrustning för cykling. Olika slag av terrängcykling och nyttig utrustning presenteras på Suomen Latus webbplats (på finska, suomenlatu.fi).

När du cyklar i naturen ska du se till din egen och andras säkerhet. Terrängcykellederna är ofta varierande till sina utmaningar. Cykla längs lederna enligt din förmåga och se till att du kan stanna vid överraskande situationer. Kontrollera helst innan du startar att bromsarna och växlarna fungerar. I regnigt väder är våta spångar, trappor och broar alltid hala. Cykling på spångar rekommenderas inte för nyböjare, eftersom det kräver god balans och träning för att man ska kunna cykla säkert. Ta hänsyn till förhållandena under långa cykelturer och utrusta dig enligt dem. Använd alltid cykelhjälm när du cyklar!

Terrängcykling hör till allemansrätten, men på naturskyddsområden kan det finnas begränsningar. Exempelvis i nationalparkerna är cykling i allmänhet tillåten bara på cykelleder.

Elektriska förflyttningshjälpmedel vid utflyktsmålen

Elassisterade och med elmotor försedda cyklar samt andra lätta elfordon är tillåtna där även annan cykling är tillåten. Elektriska förflyttningshjälpmedel är:

  • fortskaffningsmedel som stöder förflyttning till fots (max 1 kW, 15 km/h)
  • lätta elfordon (max 1 kW, 25 km/h, 80 cm bredd)
  • elassisterade cyklar (max 0,25 kW, 25 km/h)
  • och motoriserade cyklar (max 1 kW, 25 km/h).

Läs mer om elektriska förflyttningshjälpmedel, deras krav, begränsningar och t.ex. försäkringar: (traficom.fi).

Vett och etikett för cyklisten

  • Använd måttlig situationshastighet när du rör dig på samma leder som vandrare.
  • När du närmar dig en fotgängare ska du sakta farten och uppmärksamma fotgängaren på din närvaro.
  • En cykel rör sig omkring tre gånger så snabbt som en fotgängare, så du ska ge fotgängarna tid att reagera.
  • Var uppmärksam mot andra som rör sig längs lederna! Ett artigt bemötande gör också andra glada. I trafiken representerar du inte bara dig själv utan också andra cyklister.
  • Var rädd om naturen och undvik onödigt slitage på terrängen. Upp- och nedförsbackar är mest känsliga för slitage. Undvik onödiga inbromsningar och håll dig på stigen. 
  •  Bekanta dig med anvisningarna för utflykter med miljöhänsyn (Ympäristöä säästävä retkeily). Allt vad du orkar bära med dig ut i naturen kan du också bära med dig tillbaka.