Naturen hjälper dig att återhämta dig från stress

Vackra naturlandskap, ljud och dofter hjälper dig att släppa taget om uppgifter som kräver koncentration. Naturen hjälper kroppen att återhämta sig från stress och hjärnan att fungera på bästa möjliga sätt. 

Ett snabbt informationsflöde och en snabb livsstil, där en stor del av dygnet tillbringas vid skärmar och andra elektroniska apparater, ställer krav på hjärnans funktionsförmåga. Sådant som kräver ständig iakttagelseförmåga gör personer mottagliga för stress och utmattning. Kreativiteten och koncentrationsförmågan försämras, om hjärnan inte får möjligheten att återhämta sig från ansträngningen med jämna mellanrum.

Stress har ett samband med inflammationstillstånd i kroppen och kroniska sjukdomar, och därför är det viktigt för hälsan att man återhämtar sig ordentligt från stress. Det är dokumenterat att humöret återhämtar sig bäst på en förtrollande plats där man glömmer negativa tankar. Vackra naturobjekt utses oftast till sådana stimulerande favoritplatser. Fysisk aktivitet främjar också vårt psykiska välbefinnande.

Hur ser din favoritplats i naturen ut? När besökte du senast din favoritplats?

Vilken är din favoritdoft i naturen? Ditt favoritlandskap? Ditt favoritljud? 

Tips!

Läs mer

Så här stimulerar naturen kroppen

 • Blodtrycket sjunker.
 • Pulsen sjunker.
 • Halten av stresshormonet kortisol minskar.
 • Fysiska symptom, såsom huvudvärk, blir lindrigare.
 • Muskelspänningar minskar.
 • Den upplevda hälsan och välbefinnandet förbättras.

Så här stimulerar naturen humöret

 • Humöret blir bättre.
 • Negativa känslor såsom ilska, frustration och ångest minskar.
 • Självkänslan ökar. 
 • Problemlösnings- och koncentrationsförmågan ökar.
 • Det upplevda psykiska välbefinnandet och livskvaliteten förbättras.