Naturen lockar till motion

Friluftsliv och att röra sig i naturen hör till den finska kulturen, livsstilen och fritiden. Finländarna väljer helst en äkta eller en anlagd naturmiljö för att motionera. I en naturmiljö fästs uppmärksamheten också vid mycket annat än motionsprestationen. Därför kan det ofta kännas mindre ansträngande att röra på sig i naturen än att motionera inomhus. En omväxlande terräng lockar även till raskare promenader än stadsmiljöer. 

Två vandrare sitter på ödemarksstugans trappor i snöyran. I bakgrunden finns ett vintrigt landskap.

Vid Forststyrelsen har vi valt att definiera begreppet naturmotion i relativt vid bemärkelse. Naturmotion kan jämställas till exempel med begreppen friluftsliv eller rekreation i naturen. Naturmotion omfattar många grenar från fågelskådning till stiglöpning och från geocaching till att utforska naturstigar.  Man kan också tänka sig att de positiva effekterna av motion på sätt och vis kombineras med naturmiljöns effekter för hälsan och välbefinnandet i naturmotionen.  

Många upplever att de helt enkelt känner sig friska och mår bra när de rör sig i naturen. Ju oftare man rör sig i naturen, desto starkare påverkar naturen välbefinnandet. Det har konstaterats att de som rör på sig utomhus lättare ger sig ut på nytt än de som motionerar inomhus. 

Naturen är den bästa lekplatsen för barn

Slingrande stigar, stenar, stubbar och träd ger näring åt barnens fantasi och lockar på ett naturligt sätt barnen till aktivare motion än inomhus: klättring, hopp och spring samt fri lek. Alla dessa är av stor betydelse för barnets utveckling. Motoriska färdigheter hjälper barnet att lära sig, skapa idéer och utveckla sina problemlösningsfärdigheter. Dessutom har naturen en lugnande effekt på barns otålighet och på störande beteende. Ett starkt förhållande till naturen i barndomen ger en god grund för resten av livet. 

Ett barn på en spång i en somrig skog.

Enligt en undersökning som genomfördes av ODL Liikuntaklinikka och Uleåborgs universitet (2018) lönar det sig att satsa på relationen till naturen också bland ungdomar.  Resultaten av undersökningen visar att de unga män som hade en stark relation till naturen rörde på sig mera och upplevde sin hälsa som bättre. De hade också motionerat med sina föräldrar i barndomen och gjorde det för närvarande mer än de ungdomar som hade en sämre relation till naturen. 

Självständig eller ledd motion i naturen

Naturen innebär en mångsidig och vanligtvis avgiftsfri motionsplats för självständiga motionärer. Programtjänstföretag verkar ofta i naturobjekt. Ett enkelt sätt att komma ut i naturen och få variation i de egna sätten att röra sig i naturen är att utnyttja företagens tjänster. Det är också värt att kontrollera de lokala föreningarnas utbud av motion i naturen.  

Två vandrare stretchar. I bakgrunden finns en somrig skog.

Hälsofördelar av motion i naturen 

Du uppnår bevisligen betydande hälsofördelar om du promenerar i rask takt fem eller fler dagar i veckan under sammanlagt 2,5 h eller rör dig snabbare, till exempel genom att springa, sammanlagt 1 h 15 min. per vecka. Effekterna är bland annat bättre viktkontroll samt reglering av blodtrycket, blodets sockerbalans och kolesterolvärdena.

Genom regelbunden motion och att undvika att sitta oavbrutet förebygger man kroniska sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och problem i stöd- och rörelseorganen. Regelbunden motion är lika viktig för din hälsa som att låta bli att röka!

En leende paddlare den somriga naturen.

Motionstips

Ytterligare information om hälsoeffekterna av att röra sig i naturen 

För dem som gillar aktivare motion och utmaningar