Lära sig i naturen

Naturen lockar ut på strövtåg med sinnena på helspänn. Att känna till mångfalden i naturen och kunna röra sig i där är viktig livsvisdom och kärnan i miljöfostran. Nationalparkerna och andra utflytsmål samt naturumen med den service de erbjuder är en utmärkt och outtömlig inlärningsmiljö. Kom och upplev naturen och lär dig om den, året runt!

En man ligger på magen på marken och undersöker växtligheten.

Från naturumen ut i naturens klassrum

Naturumen och vissa naturstugor har färdiga program och uppgifter för skolor. Programhelheterna om finländsk natur, naturskydd, miljövänliga utfärder och livstil samt kulturarv passar bra som program för exkursioner, lektioner, lägerskolor och klassutflykter.

Skydds- och strövområden samt naturumen erbjuder skolor följande:

  • förevisningar och naturfilmer
  • naturstigar, eldplatser och vandringsleder
  • färdiga program som en guide från naturumet eller den egna läraren kan leda
  • material med anvisningar och uppgifter som kan beställas och skrivas ut från internet
  • rådgivning, guidning och hjälp med planering
  • utrymmen och utrustning för uthyrning
  • tips på inkvartering och matservice och
  • möjlighet att delta i frivilligarbete. Vissa områden har till exempel Junior Ranger-verksamhet för unga.

Förberedelser inför utflykten

Innan utflykten är det bra om läraren eller ledaren bekantar sig med utflyktsmålets utrustning, anvisningar och ordingsregler under Utflyktsmål på Utinaturen.fi. De som arbetar på naturumen ger också gärna goda råd. På vissa områden är det endast tillåtet att röra sig på markerade leder, på andra får man gå som man vill. På skyddsområden gäller i allmänhet begränsad allemansrätt, och det är till exempel förbjudet att samla växtprover. Bär- och svampplockning är i allmänhet tillåtet.

Det är trevligt med utflykter om man har rätt utrustning. Om man är klädd enligt väder blir man inte blöt om det regnar, bränner sig inte i solen och fryser inte fast det är minusgrader. Att laga mat eller äta matsäck är höjdpunkten på utfärden. Det är bra att planera matsäcken noggrant så att man har tillräckligt med energi och håller humöret uppe. Det bra att också tänka på naturen är man planerar den.

Följande länkar kan vara till nytta när man förbereder sig för en utfärd:

Under över alla under -videoserie

Under över alla under är en videoserie om naturens mångfald för barn gjord av Föreningen för miljöfostran FEE Suomi. 

En tecknad bild med en videotitel och växter och djur.