Jakt

En ung pojke med sin hund.Jakt är en del av det traditionella sättet att leva och förtjäna sitt uppehälle i vår nordliga natur. För många är det fortfarande en viktig fritidsaktvitet och ett sätt att skaffa föda. Den livligaste jaktsäsongen börjar den 20 augusti med sjöfågeljakten.

I Finland bör jägarna betala en årlig viltvårdsavgift d.v.s. jaktkort. Dessutom behövs ett jakttillstånd för det område, där man ämnar jaga. För jakt på vissa arter behövs också ett fångsttillstånd beviljat av Finlands viltcentral och/eller ha avlagt ett skjutprov. Vilt får jagas endast under deras jaktsäsong. Tilläggsinformation får man från Finlands viltcentral (riista.fi).

Jakttillståndet beviljas av markägaren. Tillstånd kan beviljas för korta perioder eller vara permanenta. Markägaren kan också arrendera ut jakträtten åt till exempel ett jaktlag. De som bor i norra Finland har en i jaktlagen (8 §) fastställd rätt att jaga gratis på statens marker i sin egen hemkommun. På naturskyddsområden är jakten ofta begränsad.

Alla i Finland permanent bosatta får jaga på allmänna vattenområden på havet och på insjöar får kommuninvånare jaga, ifall jakträtten inte har inskränkts.

Forststyrelsen säljer jakttillstånd för de egna områdena. Tillstånd kan köpas i nätbutiken (eraluvat.fi, på finska) eller genom att ringa till försäljningsnumret 020 69 2424. Tilläggsinformation om bl.a. tillståndstyper, pris och jaktområdena finns i den årligen publicerade Kieppi-tidningen samt på webbsidorna (eraluvat.fi).

En man i kamouflagekläder håller sin hund i kopplet i skogen.

Jakt är bra för hälsan

  • Småviltjägare går nästan 10 km under en jaktdag.
  • Jakt är den viktigaste motionsformen för många finländare.
  • Sjö- och skogslandskap är lugnande och motverkar stress.
  • Forskning visar att blodtrycket och halten av stresshormon sjunker snabbare ute i naturen än i andra miljöer.

Observera

Jaktsäsongen är livligast under hösten. Startdatum är speciellt populära:

  • 20.8. jakt på sjöfågel
  • 1.9. harjakt
  • 10.9. jakt på skogsfågel
  • I delar av landet påbörjas också älgjakten i september.

Jakten är vanligen begränsad vid de populäraste utfärdsmålen. Lokalbefolkningen har ändå tillstånd att jaga, till exempel i en del av nationalparkerna i norra Finland.