Bär- och svampplockning

Att ströva i bär- och svampskogen är en rolig nyttomotion. Det långsamma vandrandet och iakttagandet av den omgivande naturen ger avkoppling för både kropp och själ. Dessutom har man kanske färska bär eller svamp med sig hem – närmat och ekoprodukter när de är som bäst.En bärplockare i en höstlik skog.

Bär- och svampplockning passar för alla åldrar. Man kan samla av skogens håvor ensam eller i sällskap. De äldre kan förmedla viktiga värden och traditioner till de yngre: naturkännedom, ekologiska levnadsvanor eller släktens recept på bärpaj. Bär och svamp är ren och hälsosam mat som innehåller mycket vitaminer och mineraler.

Att röra sig i naturen samt att plocka bär och svamp hör till allemansrätten. Svamp- och bärplockning är tillåtna inom de flesta områden som Forststyrelsen förvaltar över, men inom en del naturskyddsområden kan det finnas restriktioner. I naturreservaten är svamp- och bärplockning alltid förbjuden och inom nationalparkernas ordningsstadga kan det finnas begränsningar. 

Plockning av sprängticka har ökat under de senaste åren, både inom hushålls- samt kommersiellt bruk. Tickorna är vilt växande svampar och hör därmed i huvudsak till allemansrätten. Den mörka utväxten på björkarna är däremot inte själva tickan, utan en utväxt förorsakad av tickan. Det är inte möjligt att avlägsna sprängtickan utan att skada trädet, därför hör plockningen av sprängticka inte till allemansrätten. Forststyrelsen beviljar inte tillstånd till plockning av sprängticka till annat än i forskningssyfte.

Utrustning och säkerhet

Det är lätt att känna igen våra vanligaste bär, och de har inte giftiga dubbelgångare. Man kan plocka bär i många slags muggar, bunkar och ämbar.

En grundläggande regel vid svampplockning är att man enbart plockar matsvamp som man känner igen. Det är också bra att känna till de vanligaste giftsvamparna, för att man ska veta vilka svampar man lämnar oplockade. Svamp plockar man helst i en luftig, flätad korg. Med en svampkniv putsar man behändigt mull och skräp från svamparna och skär bort eventuella dåliga delar. Med hjälp av en svampbok kan man kontrollera artbestämningen.

Karta och kompass eller alternativt gps-navigator tillhör skogsutflyktens standardutrustning. Det är desto lättare att gå vilse ju ivrigare t.ex. hjortronplockaren snurrar runt i skogen på jakt efter bär. Viktigt är även att klä sig enligt väder och en läcker matsäck gör vilken utflykt som helst trevlig.

Man bör inte plocka bär eller svampar vid vägkanterna på grund av trafikens tungmetallnedfall. Det är god sed att hålla sig på tillräckligt långt avstånd från bosättningen.

Mera information