Bli Junior Ranger

Junior Ranger är ett program som upprätthålls av Europarc (europarc.org, på engelska), en organisation för förvaltare av skyddade områden i Europa. I Finland sköts programmet av Forststyrelsen. Runt om i Europa kan man träffa på Junior Rangers som gör utflykter och jobbar i de egna skyddsområdena. ""

Unga lär sig genom praktiskt arbete i den friska uteluften

Junior Ranger-lägren är fullspäckade med friluftsliv, praktiskt arbete och naturupplevelser. På lägren får de unga en utmärkt bild av det mångsidiga arbetet som en anställd på ett naturskyddsområde – en ranger – utför. På Junior Ranger-lägren får de unga bekanta sig med det egna skyddsområdets natur och historia, gå på utflykter till fina platser, utföra naturskyddsarbete och ha roligt i trevligt sällskap. Det viktigaste på lägren är själva verksamheten, oberoende om det gäller utflykter, forskning, underhåll, byggande eller naturvårdsarbete.

Inom Junior Ranger-verksamheten söker man svar på omväxlande frågor: till exempel varför ett naturskyddsområde har inrättats, vilket slags arbete som utförs där, vilka som är områdets finaste natur- och kulturobjekt och var de finns, hur det känns att ligga på en solvarm klippa och titta på sommarmolnen, hur ett barkjärn fungerar och varför en dyngbagge är en viktig prick.

Läger, utfärder och utmaningar

I Finland börjar karriären som Junior Ranger på ett läger som ordnas på ett närliggande skyddsområde. På lägret bekantar sig de unga med det egna skyddsområdets natur och historia, går på utflykter till fina platser, utför naturskyddsarbete och har roligt i trevligt sällskap. Lägren är till för 11–17-åringar som bor i närheten av skyddsområdet och de pågår i minst tre dagar. 

Unga Junior Ranger lägerdeltagare i en höstlik skog.
 

Efter det första lägret ordnas fortsatt verksamhet för Junior Rangers. Under den fortsatta verksamheten ordnas minst 1–3 utflykter per år.  De unga får då fortsätta att bekanta sig med naturskyddsområdet och dess organismer samt skaffa sig nya utfärds- och arbetsfärdigheter. Ju längre ungdomarna deltar i verksamheten, desto svårare uppgifter utlovas.

De mest engagerade Junior Rangers-deltagarna kan även få möjlighet att delta i ett internationellt läger som ordnas varje år.  Varje naturskyddsområde som ordnar verksamhet kan sända två Junior Rangers till det internationella lägret. Internationella läger hölls bland annat i Slovenien 2012, i Tyskland 2013 och i Tjeckien 2014.

Junior Ranger-verksamhet ordnas i nationalparkerna: 

Finlands Rangers

Nationalparksskötare, professionella rangers som är mer erfarna än Junior Rangers, utför mångsidigt naturskyddsarbete såsom byggande, underhåll, reparationer, assistans vid forskningsarbete och guidning av besökare i nationalparkerna.
 
Föreningen Suomen Rangerit ry gör arbetet i naturskyddsområdena känt. Man kan även ansluta sig som stödmedlem till föreningen.