På tur med hundspann

Att åka hundspann har speciellt i Lappland blivit en av de populäraste programtjänsterna och hobbyverksamheterna. När man åker hundspann får man uppleva fart och se platser som man kanske inte skulle ha kommit till om man gått till fots eller skidat.  Då man åker hundspann i naturen bör man ta betydligt mer hänsyn till naturen och andra människor än då man är ute med bara en hund.

Man får fritt åka hundspann med stöd av allemansrätten med undantag för naturskyddsområdena, där man i allmänhet endast får åka hundspann längs vissa leder som anvisats i ordningsstadgan. De företag som erbjuder möjlighet att åka hundspann bör komma överens med markägarna om de rutter som får användas. På Forststyrelsens marker fordrar företagsverksamheten alltid brukstillstånd. På ödemarksområdena styrs naturturismen via skötsel- och användningsplanen.

Ett hundspann i ett vintrigt landskap.

Kom ihåg inom renskötselområdet 

I Lapplands ödemarksområden är det tillåtet att åka med hundspann, men inom renskötselområdena bör man vara extra vaksam. Det är förbjudet att störa renarna.  Renarna reagerar på hundarnas lukt och skällande på samma sätt som på rovdjur och åker man på ett olämpligt område med hundspann så kan det ge renskötarna mycket extra arbete och kostnader. Stanna inte med hundspannet ens för att fotografera renarna. Speciellt under vårvintern kan störningar utgöra märkbar skada för rennäringen och leda till ersättningskrav. Kom alltid ihåg att stänga grindarna till renarnas inhägnader. 

Övernattning i stuga 

Ta i beaktande övriga personer, speciellt vid övernattning i stugorna. Det är förbjudet att ta slädhundarna in i öde-, reserverings, och hyresstugorna. Uppbevaring av slädutrustning i stugor och servicebyggnader är också förbjudet samt att använda stugans kärl vid utfodringen av hundarna. 

När man övernattar i en öde- eller reserveringsstuga bör hundarna kopplas tillräckligt långt från stugan, ca 50 m från stugan, så att de inte stör de övriga besökarna. Hundarna får inte kopplas på isen, för att hindra dricksvattnet från att förorenas. Man bör också samla upp avföringen och föra den till de platser som anges i anvisningarna om sophantering. Finns det en hundpark vid stugan så skall bajset läggas i lådan som finns för detta ändamål. Det är förbjudet att lägga annat avfall i lådan. Det är också förbjudet att lämna hundströet på gårdsplanen. 

Passage av riksgränsen med hund

I Lappland går till exempel Kalottrutten över statens gränser. Man får åka över riksgränsen med hundspann endast om varenda hund uppfyller exportföreskrifterna. Alla export- och importförordningar finns på Livsmedelsverkets web-sidor (ruokavirasto.fi/sv). Resenärer med hund till Sverige skall meddela svenska tullen (tullverket.se). Läs mer om att ta med hunden över riksgränsen.