Hälsa och välbefinnande från naturen

Ge dig ut i naturen och njut av dess uppfriskande och stimulerande effekt! Naturen har alltid varit en hälsokälla för människan. Tidigare innebar naturen och att röra sig i naturen att människan hade en utkomst och överlevde. Numera är naturen en del av fritiden och livskvaliteten för de flesta.

En nötskrika har landat på en persons hand. Ett snöigt skogslandskap i bakgrunden.

Det viktigaste målet för Forststyrelsens Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster är att öka naturens effekt på hälsan och välbefinnandet. Målet är att finländarna ska leva ett aktivt friluftsliv och att naturen ska vara en viktig del av deras vardag och fritid. Hälsan och välbefinnandet förbättras när naturen är mångfaldig och relationen till naturen är aktiv.

Naturen inverkar på många sätt

Det är dokumenterat att naturen inverkar positivt hälsan och välbefinnandet på åtminstone tre sätt:

Naturen i sig själv och att röra sig i naturen erbjuder möjligheter att svara på det moderna samhällets utmaningar angående hälsan och välbefinnandet. Sådana utmaningar är till exempel minskad motion, sittande livsstil och utbredd fetma samt de därtill anslutna riskerna för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska störningar och typ 2-diabetes. Fjärmande från naturen kan innebära försämrade möjligheter att upprätthålla både den fysiska och den psykiska hälsan och det sociala välbefinnandet.   

Sök dig medvetet ut i naturen

Du kan söka dig ut i naturen på många olika sätt. När du rör dig och vistas i naturen bidrar dess dofter, ljud samt visuella och fysiska intryck till en övergripande och skön upplevelse för flera sinnesorgan och du märker av effekten även efteråt. 

En leende terrängcyklist i en vintrig skog.

Enligt Forststyrelsens besökarundersökningar (2013–2017) var många traditionella motionsformer de viktigaste aktiviteterna för besökare vid naturobjekten: utflykter, terrängskidåkning längs väl underhållna spår, promenader, naturobservationer och vandring. Naturaktiviteterna har i alla fall blivit allt mångsidigare. På förteckningen över de viktigaste naturaktiviteterna enligt besökarundersökningarna finns olika aktiviteter från orientering till naturfotografering och från geocaching till terrängcykling. 

Naturen är en av finländarnas viktigaste motionsmiljöer och en viktig faktor som uppmuntrar till att motionera. Orsakerna till att vi ger oss ut i naturen varierar emellertid. Enligt besökarundersökningarna hörde landskapen, att uppleva naturen, avkoppling, att komma bort från buller och föroreningar, psykiskt välbefinnande och samvaro med det egna sällskapet till de viktigaste motiven till rekreation. 

Det viktigaste är att hitta en lämplig och trevlig motionsform, att varva ner och att njuta av naturen! Vad motiverar eller inspirerar dig att ge dig ut i naturen? Läs mer om olika aktiviteter i naturen och hitta ett lämpligt utflyktsmål!  

  • Under fliken Aktiviteter finns information om olika typer av naturaktiviteter. 
  • Med sökfunktionen för utflyktsmål hittar du de lämpligaste naturobjekten för dig. Använd sökfunktionen till att söka information om lämpliga naturobjekt enligt område, utflyktsmålets särdrag eller exempelvis aktiviteter. 
  • Om du behöver tillgänglighet kan du använda sökfunktionen till att söka information om tillgängliga utflyktsmål och tjänster. 

En person i rullstol på en tillgänglig naturstig i en vårlik skog.

Finlands natur är varierande

Huvudstadsregionen omges av ett grönt bälte; exempelvis i Sibbo storskog får du njuta av friden i naturen ett stenkast från huvudstadens myller. Du kan ta en lokalbuss från huvudstaden till de tysta stränderna på Noux sjöplatå.

Vid kusten är det friskt och härligt. Finland har totalt 46 000 kilometer havsstrand, av vilka 6 300 kilometer finns på fastlandet. Havets brus, isens sång och vindens sus har en lugnande effekt. Har du hört isen knäppa när vattnet fryser och sjunga under islossningen? 

Ett somrigt sjölandskap och en segelbåt.

I Insjöfinland kombineras vatten med blå himmel, klara sommardagar och värme.  Sjönaturen är förtrollande även på vintern. 

Paddlare i ett somrigt sjölandskap.

De skogklädda höjderna och vildmarken i Kajanaland lockar med sin frid. 

En solnedgång i ett vintrigt fjällandskap. Snötyngda träd kan ses i förgrunden.

I Lappland lyser solen upp sommarnatten, medan polarnattens måne sprider ljus under vinterdagarna. Fullmånen lyser så klart på dagarna att din skugga följer dig! 

En vandrare ligger på sjöns is. Ett fjällandskap kan ses i bakgrunden och på himlen lyser norrsken.

Ytterligare information om hälsoeffekterna av att röra sig i naturen 

Även en kort vistelse i naturen hjälper

  • 5 minuter: Humöret blir bättre. 
  • 15–20 minuter: Livskraften ökar och blodtrycket sjunker.
  • Besök i stadens grönområden minst 5 h per månad, eller 2–3 besök per månad i naturmiljöer utanför staden: stadsbornas psykiska välmående förbättras betydligt.