Lärare erbjuds hjälp med att organisera utflykter i naturen

En grupp barn lyssnar på guiden i skogen.

Många aktörer erbjuder lärarna hjälp att ordna naturexkursioner. Se hur verksamheten är ordnad i ditt eget område! Information och råd vid ordnandet av naturexkursioner kan också fås från naturum.

 • Vildmarksfaddern har också en hund, som en del av barnen klappar.Vildmarksfaddrarna (eraluvat.fi) som utbildats av Forststyrelsen fungerar som guider till den finländska vildmarkskulturen.
  • En vildmarksfadder är en jägare, fiskare eller någon annan friluftsentusiast som frivilligt ställer upp och inviger barn och unga i vildmarkens hemligheter. Målet med vildmarksfadderverksamheten är att barn och unga får inspiration att röra sig i naturen, lär sig respektera och känna naturen samt förstår principerna för hållbart fiske och hållbar jakt. 
  • En vildmarksfadder kan bjudas in till skolan för att berätta om exempelvis hållbar jakt. Eleverna får bekanta sig med ämnet med hjälp av lämpliga aktiviteter.
 • Fiskefaddrarna (vapaa-ajankalastaja.fi, på finska) i Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation berättar fiskehistorier och lär ut konsten att fiska.
  • Fiskefaddrarna besöker skolor samt barn- och ungdomsevenemang ordnade av olika aktörer. Dessutom ordnar de själva olika slags fiskejippon. Det finns aktiva fiskefaddrar överallt i Finland. Om du vill att en fiskefadder besöker din skola eller något annat barnevenemang så ta kontakt med kontaktpersonen för fiskefaddrarna i ditt eget område.
 • BirdLife Finland erbjuder utflykts- eller exkursionsfaddrar (birdlife.fi, på finska) som guider på fågelexkursioner.
  • Exkursionsfaddrarna är frivilliga exkursionsledare registrerade i BirdLife Finland, som verkar lokalt i BirdLifes medlemsföreningar. Största delen av fågelexkursionerna är öppna för alla, men exkursionsfaddrarna kan också ordna exkursioner för grupper, exempelvis för skolklasser. Man kan ta kontakt med exkursionsfaddrarna direkt eller via en förening. Det är bäst att i första hand kontakta den eventuella kontaktpersonen i föreningen.

Under över alla under -videoserie

Under över alla under är en videoserie om naturens mångfald för barn gjord av Föreningen för miljöfostran FEE Suomi. 

En tecknad bild med en videotitel och växter och djur.