Jakt på främmande rovdjur i skärgården

Mink och mårdhund har spridit sig i hela skärgården under 2000-talet. Små rovdjur förstör fågelbon och jagar fåglar, vilket har medfört att många fågelarter minskat kraftigt. Jakten på främmande rovdjur har positiva effekter för fåglarnas häckning och fågelbeståndet. Även bland annat kräldjur och groddjur drar nytta av jakten på främmande rovdjur.

Forststyrelsen ordnar effektiviserad jakt på mink och mårdhund i skärgården. Jakten sköts av specialiserade jaktteam och skötselområdena fördelas så att vidsträckta områden som är viktiga med tanke på fågelbeståndet blir helt fria från främmande rovdjur. De viktigaste områdena ligger huvudsakligen i den yttre skärgården, men skötselområdena utsträcks till att omfatta också andra delar av skärgården. Jakten ordnas som en del av projektet Biodiversea LIFE-IP fram till 2029.

Jaktmetoder 

Jakt på mink och mårdhund sker i huvudsak med en hundgrupp. Hunden lokaliserar det främmande rovdjuret och djuret avlivas. Om djuret gömmer sig kan man skrämma fram det med en lövblåsare. Jakten koncentreras till våren före häckningsperioden, från islossningen till slutet av april. Jakt under hösten ordnas från och med augusti. Jägarna tar hänsyn till djurens välbefinnande under jakten genom att se till att jaktbytet avlivas snabbt och smärtfritt samt genom att sörja för jakthundarnas välbefinnande.

Fällor används i skärgården som kompletterande fångstmetod för mink. Med dem kan man i allmänhet fånga unga individer på hösten, om en hona som förökar sig efter vårfångsten har blivit kvar i området. I fällorna används i första hand minkens egen lukt eller en doft som gjorts för ändamålet som lockbete. Risken med fällorna för andra djur har minimerats så att fällådorna hålls i skick och lådornas öppningar dimensioneras så att de endast lämpar sig för mink. Vi använder endast de bästa järnmodellerna som omedelbart dödar minken i fällan.

Hur kan jag delta i verksamheten?

En skärgård fri från främmande rovdjur kan uppnås endast genom ett omfattande samarbete. Det är viktigt att se till att främmande rovdjur inte matas med till exempel fiskrens i skärgården. Stugägare uppmuntras att använda sig av minkfällor som dödar minken omedelbart. Genom att anmäla observationer av mink och mårdhund till en lokal jägare eller på webbplatsen laji.fi bidrar man till att inrikta jakten på rätt områden. Det är också viktigt att diskutera problemet med främmande rovdjur så att alla som vistas och är verksamma i skärgården är medvetna om situationen.

Mer information om främmande rovdjur i skärgården

En omfattande rapport om naturvårdsmässig jakt på främmande rovdjur publicerades sommaren 2022. Publikationen innehåller mer ingående information om främmande rovdjur, hur de jagas och resultaten av jakten. Länk till publikationen: (på finska, julkaisut.metsa.fi).

En man och en hund i stenig terräng på en holme. Mannen har ett gevär i handen.