Gamla byggnader som naturutflyktsmål

Hurdant var livet vid ett litet torp i Kajanaland på 1800-talet eller vid ett fiskehemman i vår skärgård för femtio år sedan? Vad utspelade sig på renskiljningsplatserna, varför byggdes skogs-arbetarförläggningarna? I skogar, på stränder och i fjällen finns det fortfarande gamla hus, gårdar och torp, där man kan ta en titt på gångna tiders livsföring. Du hittar historiska byggnader på naturskydds- och friluftsområden runtom i landet. Öppna dörren och stig in!

Byggnader målade i rödmyllefärg vid Kovero museiegård.

Även vid kulturgårdarna med sina gamla byggnader och traditionella verksamheter väcks historien till liv.

Övriga netsidor