Lappland, Norra Lappland
Utsjoki och Enare
Areal 1570 km², inrättat 1991
 

Paistunturi är en stor och enhetlig ödemark i Norra Lappland. Ödemarkens karakteristiska landskap består av fjällmoar och fjällbjörkskogar. Det finns även aapa- och palsamyrar på området. Kevo - Finlands största naturreservat - delar Paistunturi ödemark itu. Ödemarken lämpar sig såväl för dagsutflykter som långfärder.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/paistunturi