Sevärdheter i Utsjoki

En informationstavla vid starten av naturstigen. I bakgrunden finns fjällbjörkar.

Ailigasfjällen i Utsjoki

Fjället Ailigas reser sig 342 meter ovanför Utsjoki by. Det är relativt lätt att bestiga Ailigas och från krönet har man en imponerande utsikt över Tana- och Utsjokidalarna, ödemarksområdena Kaldoaivi och Paistunturi samt Utsjoki kyrkby.

Det finns tre fjäll med namnet Ailigas - det heliga fjället - i Utsjoki kommun. Det två andra heter Nuvvus-Ailigas och Karigasniemis Ailigas.

Kyrkstugor i Utsjoki

Det kyrkliga livet i Utsjoki fick sin början vid sjön Mantojärvis stränder i början av 1700-talet. Den första kyrkan blev färdig 1701. Den nuvarande stenkyrkan är arkitekten Carl Ludvig Engels (1778 - 1840) sista och nordligaste verk som byggdes åren 1850 - 1853. Prästgården vid Mantojärvis strand byggdes år 1843.

Kyrkstugorna fungerade som bostäder för samiska familjer eller släkter under kyrkbesök och marknader eftersom de hade så lång väg till sina visten. Den äldsta stugan som står kvar är från 1700-talet. Stugorna som har restaurerats av Museiverket är små och de har dunkel belysning. Den enda värmekällan var en spis av sten som står i hörnet, där man också tillredde mat.

Kyrkstugorna omges av en naturlig torräng som är en vacker syn om somrarna: den klarblåa fjällgentianan öppnar sina kronblad endast under soliga dagar.

Skalluvaara renskiljningsplats

På Skalluvaara renskiljningsplats kan man bekanta sig med renskötselarbeten. Skalluvaara ligger 16 km söder om Utsjoki kyrkby. Det är den viktigaste renskiljningsplatsen i Kaldoaivi renbeteslag. På området finns renvaktarstugor där man bor medan renskiljningen pågår. Det bästa sättet att få reda på vad renskiljningsplatsens olika delar används till får man genom att besöka platsen när renskiljningen pågår.

Den geologiska naturstigen

Den geologiska naturstigen i Utsjoki snirklar längs Dorggannjunni-fjällets sluttningar väster om kyrkbyn. Rundslingan som går via skärmskyddet vid tjärnen Kalgujoenlampi är drygt tre kilometer lång. På skyltarna längs stigen finns information om områdets geologi och istidens inverkan på ytformerna. Längs stigen öppnar sig en del vackra vyer, särskilt vid "Koulun vaaras" flyttblock.

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Lederna i Utsjokiområdet har sin startpunkt i centrum av Utsjoki kyrkby eller i dess omedelbara närhet. Noggrannare information om startpunkterna finns nedan i samband med ledbeskrivningarna. Parkeringsplatser finns vid stigarnas startpunkter.

Naturstigar

  • Längs Utsjoki geologiska stig, 3,5 km finns sex skyltar som berättar om berggrunden i Utsjoki, istidens spår och tjälens inverkan. Stigen börjar nästan mitt i byn på en delvis skogbevuxen äng. Stigen är markerad med orangea trästolpar och den går upp från informationstavlorna till rastkåtan vid Kalkujoenlampi och därefter ner längs stigen Annakuru till motionsslingan bakom skolcentret, varifrån det är en kort promenad längs gångbanan till ledens startpunkt. Utöver den rätt branta stigningen i början och den branta och steniga nedförsbacken är stigen lättframkomlig och lämpar sig för mindre vana vandrare.
    • Service: Kåtan i Kalkujoenlampi

Rundslingor

  • Utsjoki vandringsled, 25 km eller 35 km, startar i Utsjoki kyrkby och går via Johtalanvaara till ödestugan i södra ändan av sjön Kuoppilasjärvi. Därifrån fortsätter leden till kåtan vid sjön Námmájärvi och vidare till Mantojärvi kyrka, hela sträckan blir då 25 km. Leden blir en 35 km lång rundslinga om man fortsätter längs leden från Mantojärvi tillbaka till Utsjoki. Längs leden finns små vildmarkssjöar och älvdalar. Från de omgivande fjällen öppnar sig fantastiska vyer. Vid vadet över älven Yläseitikkojoki strax före Mantojärvi kan man vid högvatten få vatten i vandringskängan. Leden är markerad med orangea trästolpar.
  • Kalkujoenlampi stig, 5,9 km, börjar vid Utsjoki naturstuga. Först följer man vandringsleden som går till Kuoppilasjärvi och viker av efter 2,6 km vid en liten tjärn längs en 0,8 km lång förbindelsestig till rastkåtan vid Kalkujoenlampi och vidare till Utsjoki geologiska stig. En kilometer av sträckan går längs en trottoar.
    • Service: Kåtan i Kalkujoenlampi

Övriga leder

  • Ellis stig, 3,8 km, börjar vid semesterbyn Lomatärppi och går via utsiktsplattformen ner till Ellinkuolpuna och vidare till rastkåtan vid forsen Aittikoskis strand. Den lättframkomliga stigen är markerad med orangea trästolpar. Man återvänder längs samma rutt.
  • Kevo vandringsled, 63 km, går igenom ravinområdet i Kevo naturreservat. Leden går emellanåt nere i kanjonen och emellanåt uppe på höglandet och korsar tre gånger älven Kevojoki som rinner i kanjonen. Längs leden får man beundra naturreservatets mäktigaste sevärdheter, bland annat vattenfallet Fiellu och Kevos bergvägg. Ledens norra startpunkt finns i Kenesjärvi, 12 km söder om Utsjoki centrum.

Skidleder

  • Om vintern erbjuder de stillsamma ödemarksområdena i Utsjoki ett utmärkt område för långfärder. De föränderliga väderförhållandena och naturkrafterna i den karga miljön erbjuder utmaningar och nya situationer även för erfarna friluftsmänniskor. Snöskoterrutterna i området hjälper skidåkare på traven om vädret slår om så, att skaren inte mera bär.