Statens strövområden -  för aktiva vandrare

Spännande forsränning, sprintande skidor, fiskelycka, fina bärmarker och fågelhundens iver inför jakten. Allt detta kan man uppleva på statens strövområden, som är avsedda för mångsidigt rekreationsbruk.

På strövområdena finns det markerade vandringsleder, skidspår och naturstigar samt tältningsområden och skärmskydd. I allmänhet finns det också ett naturum eller ett friluftscenter samt hyresstugor i anslutning till strövområdena. I de tjänster som områdena erbjuder har man strävat efter att beakta tillgängligheten.

Skogarna på strövområdena är föremål för skogsbehandling bl.a. för hyggen. Man försöker dock sköta åtgärderna på ett sätt som medför så lite olägenheter för rekreationsbruket som möjligt.

Mera information:

Strövområden