Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Enare strövområdet

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Enare strövområdet. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom strövområdet.

Guidade turer

Uthyrning av utrustning

Matservice

Transport service

Inkvartering och lokaluthyrning