Service i Enare

19.7.2024
Toaletten vid Tuulijärvis startpunkt är tillfälligt stängd av underhållsskäl.

En bro i metall leder över en fors. Forsen är kantad av en grönskande somrig skog.

Kundtjänst och vägledning

 • Siida - Samemuseum och Övre Lapplands naturum
  • Forststyrelsens kundtjänst i Siida ger information om Enare strövområde och om alla övriga naturobjekt i Övre Lappland. Förutom permanenta och tillfälliga utställningar får man friluftsrådgivning, kartor och tillstånd för hela Övre Lapplands område från Siida.
 • Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo
  • man får information om och kartor över Övre Lapplands område
  • fiske- jakt- och terrängtrafiktillstånd

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger, butiker och kiosker

Eldplatser

 • På strövområdet finns det sammanlagt ett trettiotal underhållna eldplatser. I samband med dessa finns det ofta ett skärmskydd eller en halvkåta som skydd samt en torrtoalett. Eldplatserna ligger längs lederna och vid rekreationsfiskeplatserna.
 • Vid Enare träsk finns det förutom de eldplatser som finns i samband med de underhållna ödestugorna även takförsedda eldplatser i Pielpavuono, Suovasaari, Petäjäsaari, Kahkusaari, Kärppäsaari, Tyllylahti och Peiliniemi. Eldplatser utan tak finns det vid Iso-Mauras isgrotta och på Palosaari som ligger utanför Veskoniemi.
 • Raststugorna är avsedda för att rasta och göra upp eld. Det finns två raststugor i Enare strövområde:
 • Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Vattnet i områdets sjöar, bäckar och älvar är för det mesta drickbart, men vattendragens drickbarhet har ej undersökts.
 • Det är skäl att undvika att använda Enare träsks vatten i kyrkobyns omedelbara närhet som dricksvatten, men de strömmande vattendragens vatten kan man dricka som sådant.

Avfallshantering

 • Mitt i kyrkobyn finns en kommunal sorteringspunkt för avfall. Ekopunkter ligger det i båthamnarna i Veskoniemi, Nangunniemi, Nellim och Enare.
 • Vid öde- och dagsstugorna finns det avfallskärl för blandavfall.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Vid öde- och dagsstugorna samt vid flera eldplatser finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Det finns tältningsområden vid Enare och Ukonjärvi. Utanför tätorterna kan man tälta fritt enligt allemansrätten.

Ödestugor

I ödestugorna kan man stanna en natt eller två, närmare information får du från stugtypor-nätsidan.

 • Petäjäsaari, i Enare träsk, på Hoikka-Petäjäsaaris nordvästra strand.
 • Jääsaari, I Enare träsk på Iso Jääsaaris sydöstra strand.
 • Kaikunuora, I Enare träsks södra del, på Saminiemis norra spets.
 • Kärppätupa, I Enare träsk söder om Varttasaari, på Kärppäsaaris norra spets.
 • Kahkusaari, I Enare träsk nordost om Viimasaari, på Kahkusaaris sydöstra strand.

Hyresstugor

Hyresstugor reserveras helt för eget bruk. Bokningar via Lomarengas Oy (lomarengas.fi).

 • Nukkumajoki, ca 10 km söder om Enare kyrkby
 • Ukonjärvi, mellan Ivalo och Enare, invid riksväg 4, ca 16 km norrut från Ivalo, på Ukonjärvis strand
 • Petäjäsaari, i Enare träsk på Hoikka-Petäjäsaaris västra strand i en skyddad vik.

Campingområden och service för husvagnsägare

 • Vid Enare och Ukonjärvi.

Bastur

 • Vid Enare, Ukonjärvi och vid hyresstugorna.

Hotell och semesterstugor

 • I Enare och Menesjärvi.

Hamnar

 • I Veskoniemi, Nangunniemi, Nellim och Enare.

Övernattning i omnejden

 • I bl.a. Ivalo, Saariselkä och Kaamanen finns det inkvarteringsmöjligheter.

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Samemuseum och Övre Lapplands naturum Siidas (siida.fi, på finska) alla utställningar är tillgängliga med rullstol. Med utemuséet kan man bekanta sig med hjälp av en assistent.
 • Av eldplatserna invid Juutuanjoki är Jäniskoski eldplats tillgängliga för rullstolsbundna.
 • Till Kettulampi och Kettukoskenniska eldplatser i Riutula kan man komma med bil.
 • Från parkeringsplatsen på Tuulisjärvi krön breder utsikten ut sig över Enare träsk.
 • Använder man sig av lokala företags tjänster kan man bekanta sig med terrängen både vinter och sommar. Vid Enare träsk finns flera privata företagare som ordnar båtutflykter. Flera av Enare träsks friluftsanordningar lämpar sig även för rörelsehindrade.

Service för båtfolk

Farleder

 • På Enare träsk finns det farledsmarkeringar som det p.g.a. grynnorna i sjön är bra att följa.
 • Farledernas djup är vanligen 1,8 m, men i vissa trånga passager och i närheten av stränderna är djupet 1 m. Det är vanligen lätt att närma sig stugorna på sjöområdet, men det går inga markerade officiella farleder till stugorna.
 • På Enare träsks båtkarta (nr. 480) är båtlederna och djupkurvorna markerade.

Hamnar

 • Fiske- och båthamnarna är belägna i Enare, Veskoniemi, Nangunniemi och Nellim.

Båtramper

 • Det finns båtramper i Ivalo, Veskoniemi, Nanguniemi, Nellim, Ukonjärvi, Enare, Väylä, Partakko och Nitsijärvi.

Bränsledistribuering

 • Det finns ingen bränsledistribuering i hamnarna, men bensinstationerna i Enare kyrkoby är belägna i närheten av hamnen.

Övrig service i omnejden

 • I Enare kyrkby finns det en bankautomat, en ombudsmannapost, ett hälsohus, två mataffärer, ett medicinskåp, taxi och en bensinstation.
 • I Ivalo ligger närmaste hälsocentral, apotek och andra butiker än de med daglivaror.
 • I Enare finns flygtransportservice.
 • Lokala företagare (inarilapland.fi, på finska) erbjuder även guidad friluftsservice, såsom fiske-, båt-, forsränning- och snöskoterfärder.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.