Ule träsk strövområde

Sommarvattenytan porlar i skymningen. Moln på himlen, bakom vilka sommarnattssolen glittrar. En trädbevuxen strand till höger.

Oulujärvis ritade emblem. Inuti det ovala emblemet finns en tjärtransportbåt, vågor, moln och en sol avbildade. Längs emblemets yttre kant löper texten: Oulujärvi retkeilyalue strövområde.
Ule träsk är Kajanalands eget hav. Strövområdets fantastiska öar och sandstränder lockar båtfarare och paddlare. Till Manamansalo kan man också köra med bil. Man kan åka båt också utan en egen eftersom roddbåtar och kajaker även finns för uthyrning.

Passar för: Lämpar sig väl för hela familjen. Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

#oulujärvenretkeilyalue #oulujärvi

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/uletrask