Övriga kartor


En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ule träsks karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Terrängkartor Q522 Kajana, R433 Vaala, R511 Osmankajärvi, Q444 Kestilä, 1:50 000, Lantmäteriverket 2014.
  • Terrängkartor nr 3414 10, 3432 02, 3432 03, 3414 11, 3414 12, 1:20 000, Lantmäteriverket 1996-2002.
  • Sjöfartsverkets sjökarta T Oulujärvi, 1:40 000, Trafikledsverket 2011.
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.
  • Grundkarta Q5221 Ärjänsaari, 1:25 000, Lantmäteriverket 2009.
  • Friluftskarta Vuokatti ja Kainuun kansallispuistot (Vuokatti och Kajanalands nationalparker), 1:25 000, Karttakeskus 2015.