Övriga kartor

Leder i Ule träsk strövområde

Föräldrar och fyra barn med ryggsäckar på ryggen går längs en stig, i bakgrunden finns tallskog.


Friluftsleder och stigar

I närheten av Manamansalo campingområde finns det sammanlagt ca 17 km markerade leder. Lederna går i öns lättframkomliga, torra tallmoar. Genom att följa lederna kan man bekanta sig med flera av Manamansalo naturs särdrag.

Ledernas startpunkter

Ledernas startpunkt är Manamansalo campingområde (manamansalo.fi, på finska och engelska).

Rundslingor

 • Lederna runt Manamansalos tjärnar. Olika ruttalternativ.
  • Service: ett skärmskydd, en eldplats och en kåta samt båtuthyrning på Särkinens strand
  • En eldplats på Syväjärvis strand, en raststuga på Iso-Peuras strand, en eldplats på Kota-Peuras strand
  • Sevärt: rekreationsfiskemålen, de klara skogstjärnarna, dödisgroparna, lavmoarna, tjärbränningstraditionen

Övriga leder

 • Makkaraniemi led. Start vid Manamansalo campingområde, olika ruttmöjligheter
  • Service: eldplats på Pantiokangas, Ule träsks strand, Makkaraniemi raststuga
  • Sevärt: Ule träsks vida fjärd, strandbrinkarna, Rapsunkangas urskogsområde; den långa sandudden på Makkaraniemi, lavmoarna, Kaaresjärvis stränder
 • Kuostonsaari stig. På Kuostonsaari finns det en 4 km lång friluftsled som går i östvästlig riktning.
  • Service: Skärmskydd i ledens båda ändor, båtbryggor
  • Sevärt: Kuosto ö, Ule träsks öppna vatten

Vatten- och kanotleder

Området är en del av Ule älvs tjärled, som löper från östgränsen till Uleåborg.

Snöskoterleder och -spår

Det finns inga snöskoterspår på strövområdet, så snöskotrar får endast användas enligt terrängtrafiklagen på sjöarnas istäckta områden.