Instruktioner och regler för Ule träsk strövområde

Två informationstavlor i trä med texten "Särkinen" och "leirintäalue".

Instruktioner för att vistas och färdas i Ule träsk strövområde

På Ule träsk strövområde är det

tillåtet

begränsat

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi). 
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att hålla sällskapsdjur fria
 • att köra motorfordon, med undantag för de vägar som är avsedda för ändamålet
 • att skräpa och förstöra konstruktioner

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på strövområdet. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Högsäsong

Den mest populära tiden för friluftsliv är midsommaren.

Båtfärder och säkerhet

Ule träsk är Finlands fjärde största sjö, vilket sätter sin egen prägel på färder till sjöss.

 • Stormar på Ule träsk förutsätter åtminstone i höstväder en havsduglig båt.
 • Ule träsk fryser till vanligen i november. Islossningen sker först i slutet av maj.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC. 
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer