Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Enares karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Inarijärvi Vätsäri Tsarmitunturi,1:25 000 ja 1:100 000 vattentålig karta. Calazo 2021.
  • Nellim Etelä-Inari Tsarmitunturi, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2021.
  • Hammastunturi Ivalojoki Juutua, vattentålig friluftskarta, 1:50 000, Karttakeskus 2020.
  • Enare adress- och rekreationskarta 1:150 000, Lapplands lantmäterikontor 2016.
  • Enare friluftsleder, Forststyrelsen 2019, (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska).
  • Sjökort 480, 1:50 000, Sjöfartsverket 2011.
  • Terrängkartor nr W511 och W512, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008.
  • GT friluftskarta Norra Finland, 1:400 000, Karttakeskus 2016.