Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Enares karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet. 
 

Tryckta kartor

  • Inarijärvi Vätsäri Tsarmitunturi,1:25 000 ja 1:100 000 vattentålig karta. Calazo 2021.
  • Nellim Etelä-Inari Tsarmitunturi, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2021.
  • Hammastunturi Ivalojoki Juutua, vattentålig friluftskarta, 1:50 000, Karttakeskus 2020.
  • Enare adress- och rekreationskarta 1:150 000, Lapplands lantmäterikontor 2016.
  • Enare friluftsleder, Forststyrelsen 2019, (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska).
  • Sjökort 480, 1:50 000, Sjöfartsverket 2011.
  • Terrängkartor nr W511 och W512, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008.
  • GT friluftskarta Norra Finland, 1:400 000, Karttakeskus 2016.