Instuktioner för att vistas och färdas i Enare

En informationsskylt med texten "Hautumaasaari" vid sjöns strand. Skylten har en ram i trä och ett kors i trä finns på skyltens övre kant. Vågor kan ses på sjön och himlen är molnig.

På Enare strövområde är det

 • tillåtet

  • att färdas och slå läger enligt allemansrätten (ymparisto.fi) med undantag av specialområdena (Hautuumaasaaret, Begravninsplatsholmarna). Vi rekommenderar dock att man slår läger på områden som reserverats för tältning.
  • att plocka bär och svamp.
 • begränsad

  • att göra upp öppen eld, vilket är tillåtet enbart på anvisade platser.
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!
  • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).
 • förbjudet

  • på Hautuumaasaaret (Begravninsplatsholmarna): att slå läger, att göra upp öppen eld och att skada markgrunden.
  • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand utfärdats.
   • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
   • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
  • att hålla sällskapsdjur fria.
  • att köra motorfordon, med undantag för de vägar som är avsedda för ändamålet.
  • att skräpa ned eller förstöra frilufts anordningar. Läs mera om miljöskonande friluftsliv.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Enare strövområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • På Enare träsk finns det märkta farleder, som det lönar sig att följa p.g.a. sjöns många grynnor.
 • På de steniga stränderna kan det vara svårt att hitta naturhamnar.
 • Vädret på Enare träsk byter snabbt från bleke till skumtoppade vågor. Med båtar som inte är tillräckligt sjödugliga lönar det inte sig att åka ut på Enares stora fjärdar.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer