Enares instruktioner och regler

En informationsskylt med texten "Hautumaasaari" vid sjöns strand. Skylten har en ram i trä och ett kors i trä finns på skyltens övre kant. Vågor kan ses på sjön och himlen är molnig.
 

Enare strövområde ligger i samernas hembygdsområde vid Enare träsk. Det är viktigt att du tar reda på fakta om områden i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa anvisningar.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Bekanta dig med områden på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi. Observera, att du vandrar på renskötselområdet.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i strövområde
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Andra regler
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

På Enare strövområde man får röra sig på området med stöd av allemansrätten. I området finns flera av samernas heliga platser, den mest kända av dem är Ukonsaari, och flera kulturhistoriskt värdefulla objekt. Vi agerar och rör oss i naturen så att vårt beteende inte minskar deras värde eller försämrar dess skick. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Skyldigheten att hålla hundar kopplade föreskrivs i jaktlagen och ordningslagen (finlex.fi). Ta hänsyn till renar som betar fritt.

Röra sig och slå läger 

På strövområdet är det tillåtet att färdas enligt allemansrätten med undantag av Enareträsk Hautuumaasaaret öar och Pielpajärvi vildmarkskyrkan och enaresamernas vinterby. På vinterby finns fasta lämningar enligt forminneslagen (finlex.fi)

Slå läger är förbjudet:

 • på Hautuumaasaaret (Begravninsplatsholmarna)
 • på Pielpajärvi vildmarkkyrka och enaresamernas vinterby, som är en fast fornlämning skyddad av fornminneslagen.  

Pielpajärvi vildmarkskyrka och enaresamernas vinterby som omger den utgör ett viktigt kulturarvsobjekt för samerna. Platsen har troligen varit bebodd redan innan kyrkan grundlades. På kyrkplanen finns lämningar av stugor och kåtor samt stenfötter från prästgårdsbyggnaderna som minner om vinterbyn. 

Vi rekommenderar dock att man slår läger på områden som reserverats för tältning, där man finns också eldplatser med ved och torrtoaletter. Kolla in ställen på Utflyktskarta.fi

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden. I Övre Lappland, på statens marker, tillåter Forststyrelsen att man gör upp eld av ris och kvistar som ligger på marken utan särskilt tillstånd. Om det finns en gammal eldstad inom mindre än en halv kilometer ska branden ske där.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av träkök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal. På Enare strövområdet finns sådant på Enare träsk och i öde- och raststugor.

Det är förbjudet att göra upp eld på Hautuumaasaaret öarna. Se alla begränsningar för Hautuumaasaari-öarna här.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Enare strövområdet. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten på tältningsplatsen.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Allemansrätten gäller för fiske med metspö och pilk. 

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). I Enare strövområde 1579 (eraluvat.fi) behöver du fisketillstånd även för de sjöar som hör till de 1579 speciella lugnvattnen. Tillstånden kan köpas i webbutiken för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi) samt vid verksamhetsställena i Övre Lapplands naturum Siida och Forststyrelsens Ivalo kundtjänst

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på området.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter och delar av dem, förutom matsvampar.

Andra regler 

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Enare strövområdes leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Förbjudna aktiviteter i Enare strövområdet

 • Att slå läger, att göra upp öppen eld och att skada markgrunden på Hautuumaasaaret öarna och på Pielpajärvi vildmarkkyrka.
 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon, med undantag för de vägar som är avsedda för ändamålet.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Högsäsong

Enare strövområde är vidsträckt och aktiviteterna varierar enligt säsong. Den bästa tiden för pilkfiske är april, för älvfiske augusti, för båtliv i allmänhet juli–augusti, för vandring september och ruskaperioden, då det också finns minst mygg. För att titta på norrsken och andra himlafenomen lämpar sig polarnatten, det vill säga november–januari, för skidåkning mars–april och de som är intresserade av fåglar anländer med flyttfåglarna i maj. Välj vad du vill!

Säkerhet

 • På Enare träsk finns det märkta farleder, som det lönar sig att följa p.g.a. sjöns många grynnor. En havskajak lämpar sig för den stora sjön och klarar av de grund som finns under vattenytan.
 • På de steniga stränderna kan det vara svårt att hitta naturhamnar. Forststyrelsens båtbaser hittar man på Utflyktskarta.fi. Där finns också väderskydd som lämpar sig för att göra upp eld.
 • Vädret på Enare träsk byter snabbt från bleke till skumtoppade vågor. Med båtar som inte är tillräckligt sjödugliga lönar det inte sig att åka ut på Enares stora fjärdar.
 • Endast 4 personer får gå på hängbron över Jäniskoski i Juutuajoki samtidigt.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med dricksvatten och wc-papper.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Enare strövområdet med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer