Ledernas startpunkter

Hamnar

  • I Veskoniemi, Nangunniemi, Nellim och Enare.

Lättframkomliga leder

Juutua krävande tillgängliga stig, 500 meter / riktning

 

Vandringsbar året runt, vandringstid 1 h 
Denna krävande tillgängliga stig som är en del av Juutua naturstig passar bra för barnfamiljer. 

Smörbollarna blommar och harrarna hoppar vid älven Juutuanjoki om sommaren. Stigen är belyst på vintern och det går lätt att vandra längs den och beundra den nordliga naturens skönhet.

Två personer på en handikappanpassad led i en höstlik tallskog. En av personerna sitter i en elektrisk rullstol.

Startpunkt
Parkeringsplatsen vid Kittilä landsväg (bro 955), cirka 2,5 km från Enare by, addressen Kittiläntie 156, Enare.

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat:68° 53.7205' lon: 26° 57.9799' ETRS-TM35FIN N: 7642693 E: 498647

Den tillgänglighetsanpassade stigen går från vägen Kittiläntie till Jäniskoski bro. Stigen är krävande tillgängliga och den är belagd med grus och går på vissa ställen brant ner till älvstranden. Stigen som går längs södra stranden från Jäniskoski till Saarikoski är belyst och hålls fri från snö vintertid.

Friluftskonstruktioner
I Jäniskoski brons omedelbara närhet, på norra sidan av bron, finns ett tillgängliga vindskydd, eb vedskjulet och en torrtoalett.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: Stigmarkeringarna är fastsatta i lyktstolpar.

Den krävande tillgängliga delen av Juutua naturstig ligger mellan vägen Kittilän tie och stranden av älven Juutuanjoki. Stigen är 500 meter i en riktning.

Observera 
Juutua krävande tillgängliga stig är en del av Juutuas cirka 5,8 km långa led. Längs stigen har man sammanställt historier om vandringsmän och händelser i Juutua.

Tuulijärvi vandringsled, 1,5 km/riktning

Vandringsbar året runt, vandringstid 1 h
Sjön Tuulijärvi är ett utmärkt utflyktsmål för familjer.

Sjön Tuulijärvi är ett legendariskt rödingsvatten med en fantastisk utsikt. Vid stranden av sjön finns ett vindskydd där man kan göra upp eld och äta sin utfärdsmat. Platsen är utmärkt både på sommaren och under pimpelsäsongen.

Mitt i björkskogen finns en stig, framför ser du en trästav med ett rött korsskylt.

Startpunkt
Tuulispää-fjällets parkeringsplats cirka 9 km från Enare kyrkby. Cirka 6 km från Enare mot Ivalo (E4) Inarijärventie 3261, 9980 Ivalo (Enare). Härifrån viker du in på grusvägen som leder till toppen av fjället Tuulispää. Kör längs grusvägen cirka 2,5 km till parkeringsplatsen.

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 51.3950'lon: 27° 7.5930' ETRS-TM35FIN: N: 7638404 E: 505075

En byggnad gjord på en sluttning med en vägg med nästan ett fönster. Skog bakom byggnaden.
Friluftskonstruktioner
Tuulijärvi vindskydd med torrtoalett och vedskjul.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: Stigen är markerad med trästolpar med två korslagda bräder i toppen. Stigen går genom en jämn fjällterräng med fjällbjörkar och tallar. Vägen tillbaka går längs samma led, hela sträckans längd är 3 km.

Observera
Parkeringsplatsen plogas varje år i mitten av februari.

Övriga vandringsleder 0–10 km

Pielpajärvi ödekyrkas stig, 5 km/riktning

Vid bar mark, vandringstid 6h
Stigen är stenig och trädens rötter försvårar vandringen.

Pielpajärvi ödekyrka byggdes 1752–1760 och den användes fram till slutet av 1800-talet. Under den tiden var kyrkan Enares centrala plats. I kyrkan hålls några gudstjänster per år och även en del vigslar.

En vandrare tar bilder med sin telefon av en gammal träkyrka. Kyrkans färg har flagnat. I bakgrunden en dyster och molnig himmel.

Startpunkt
Stigen börjar från Sarviniementie parkeringsplats, 3 km från Övre Lapplands naturum.

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 55.2854' lon: 27° 3.4706'ETRS-TM35FIN: N: 7645602 E: 502322

Friluftskonstruktioner
Pielpajärvi raststuga och eldplats; Pielpavuono stockkåta.

Sevärt
Den vackra träkyrkan Pielpajärvi ödekyrka används än i dag bl.a. till vigslar.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: Stigen är markerad på träden med orange trästolpar.

Stigen går i den fina gamla urskogen och passerar skogstjärnar och sjöar. Vid ändpunkten väntar en kyrkoplan på en naturäng, invid vilken den välbevarade Pielpajärvi ödekyrkan ligger. Man återvänder längs samma led, och den sammanlagda längden blir 10 km. Från kyrkan går det även en stig till Pielpavuono, dit det är 3 km. Vid Pielpavuono finns det en båthamn, en stockkåta och en eldplats.

Observera
Sommartid går en båtbuss till Pielpavuono timmerkåta.

 

Juutuan polku, 5,8 km rundslinga

Vandringsbar året runt, vandringstid 4 h
Lätt dagsutfärdsmål, leden är delvis tillgänglighetsanpassad.

Längs stigen har man sammanställt historier om vandringsmän, händelser och fisket i Juutua. Juutua naturstig är den första och tills vidare enda naturstigen, vars texter även finns på enaresamiska. Konstnären Merja Aletta Ranttila från Enare svarar för illustrationen.

Startpunkter
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 54.4992' lon: 27° 0.8037' ETRS-TM35FIN: N: 7644140  E: 500538

Friluftskonstruktioner
Längs leden finns informationstavlor med berättelser om Juutuas historia samt en hängbro och två eldplatser, varav Jäniskoski eldplats är tillgänglig. Leden är belyst och hålls fri från snö vintertid.


Ruttbeskrivning
Ledmarkering: Stigen är markerad på träden och med orange trästolpar.
Stigen till Juutuas södra strand börjar antingen från naturums gård eller från Jäniskoski parkeringsplats. Början av stigen går längs gångvägen genom Juutuanjoki bro till korsningen Kittiläntie (350 meter). Ta Kittiläntie (290 meter) till Saarikoskentie. När du färdas längs Saarikoski-vägen 450 meter, varefter Juutua stigen går till vänster in i skogen. I den böljande terrängen är stigen längs Juutuajoki bred, grusbaserad och lätt att gå. Efter 2,5 kilometer når du Akselinlaavu eldplatsen. 400 meter från Akselinlaavu eldplats finns en korsning av stigar, varifrån Juutua stigen fortsätter till höger till Jäniskoski hängbron 150 meter bort. 4 personer kan gå på bron samtidigt.

Fyra vandrare går över en bro i metall. I bakgrunden finns ett vintrigt landskap, med träd täckta av ett tjockt lager snö. Även brons räcken och vajrar är snötäckta.


Efter Jäniskoski hängbron går Juutua stigen runt älvens norra strand, där man följer de orangea skyltarna. Jäniskoski har en tillgänglig eldplats på Juutuanjokis norra strand. Vedskydd och torrtoalett är också tillgängliga. Cirka 100 meter från eldplatsen når du renstängslet, varefter stigen går vidare till korsningen av vandringsleder 180 meter bort, varifrån leden avgrenar sig till vänster till Otsamo fallet. Efter att ha gått cirka 2 kilometer från Jäniskoski eldplatsen kommer du till en grusväg som du går längs med cirka 160 meter. Stigen smalnar av och fortsätter uppför in i tallskogen och når vägen E75/E4 lite norr om Övre Lapplands naturum Siida.

Observera
Etappen på den norra sidan av stigen från forsen Jäniskoski till Kortelampi och Korteoja är ytbelagd. 

Övriga vandringsleder över 10 km

Enare - Otsamo -leden, 9 km/riktning

Vid bar mark, vandringstid 8h
En medelsvår led på grund av vandringen uppför fjället och den steniga stigen.

Från Otsamo-fjällets krön breder utsikten ut sig över Enare träsk samt Hammastunturi, Muotka och Lemmenjoki fjäll.

Startpunkt
Vid Enare kyrkby, mitt emot Övre Lapplands naturum Siida.

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 54.6441'lon: 27° 0.6185' ETRS-TM35FIN: N: 7644409  E: 500414

Friluftskonstruktioner
Längs leden finns två eldplatser och Otsamo raststuga.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: Stigen är märkt på träden med röda trästolpar.
De första fem kilometrarna går leden längs den brusande Juutuanjoki igenom gammal urtallskog, varefter motlutet börjar. Innan man når krönet tar tallarna slut och slutligen även fjällbjörkskogen, eftersom Otsamos krön är kalt. Ifall man återvänder längs samma rutt, blir ruttens längd 18 km.

Observera
Från krönet kan man även fortsätta sin rutt till Riutula, dit det är 10 km.

Skidleder

Enare - Otsamo -skidled, 19 km

Traditionell skidstil

Startpunkt
Startpunkten är i Enare kyrkby mitt emot Övre Lapplands naturum.

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 54.6440' lon: 27° 0.6173'ETRS-TM35FIN: N: 7644408 E: 500413

Friluftskonstruktioner
Otsamo raststuga

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: Blåa plaststavor
Leden går via sjön Ilkiäjärvi till sluttningen av Otsamo fjäll. Backen är för en traditionell skidstil, och endast en backe, så de som kommer ner från Otasamotunturi bör undvika de som åker upp dit.

Observera
Skidlederna i Enare med omnejd underhålls från mitten av februari till slutet av april.

Enare - Pielpajärvi ödekyrka -skidled, 19,5 km

Traditionell skidstil

I ödekyrkan har Enare församling av tradition ordnat familjekyrka på påskaftonen.

Ett vinterlandskap där två personer åker skidor i ett skogsområde längs ett spår i snön.

Startpunkt
Leden börjar på gården till Övre Lapplands naturum Siida.

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 54.5984' lon: 27° 0.8934' ETRS-TM35FIN: N: 7644324  E: 500598

Friluftskonstruktioner
Pielpajärvi raststuga och eldplats; Pielpavuono stockkåta.

Sevärt
Pielpajärvi ödekyrka

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: Blåa plaststavor
Skidspåret går från Enare kyrkby längs snöskoterrutten som går till Kaamanen. Vid Iso Pielpajärvi avviker leden från snöskoterrutten och går över sjön till kyrkan. Leden återvänder via Pielpavuono längs Enare träsks is.

Observera
Vindens riktning är bra att ta i beaktande med tanke på det långa ledavsnittet som går över isen längs Enare träsk.

Cykelleder

Gamla Menesjärventies terrängcykelrundslinga, 55 km

Vid bar mark, vandringstid 1- 2 dagar

Startpunkt
utgår från Enare kyrkoby, Inari-Kittilä (nro 955) vägen.
Adress: Kittiläntie 37, 99870 Enare

Det finns inga markerade cykelleder i området Enare, men den gamla vägen Menesjärven tie används allmänt för cykling. Den följer den gamla Menesjärvis väg, svänger till Solojärvi och återvänder slingrande längs bergssluttningarna på Vaamenseisomapääs västra sida mot Enare.

Observera
Slingan är inte märkt ovh det finns ingen service utmed leden.

Kanotleder

Enare träsk erbjuder paddlare och roddare verkligen mångsidiga valmöjligheter när det gäller ruttval. Sjöns tusentals holmar ger kanotisten ett gott skydd, men på Enare träsk finns det även nästan strandlösa och oskyddade fjärdar. Som längst blir det 250 km om man paddlar runt sjön.

Paddlare på väg ut med sina kajaker. Ett höstlikt sjölandskap kan ses i bakgrunden och på den motsatta stranden finns byggnader. Himlen är molnig.

Det finns otaliga lägerplatser på Enares så gott som obebodda stränder och holmar. På Enare träsks holmar finns det även några ödestugor som man kan använda sig av då man rör sig på sjön.
Då man paddlar på Enare träsk bör man minnas, att vädret kan växla plötsligt och att man bör ha en sjöduglig kanot. Då man åker ut på en längre paddlingstur är det skäl att ha tidigare erfarenhet bakom sig. Det lönar sig även att ta med extra matsäck, eftersom turen vid dåligt väder kan ta längre än väntat.

Snöskoterrutter

På vintern åker man allmänt med snöskotrar, eftersom avstånden är långa och isen bär i allmänhet från december till maj. Man har märkt ut snöskoterspår på Enare träsks is till Nellim, Sevettijärvi och Ivalo. Längs fasta marken går det leder till Utsoki, Karigasniemi och via Hammasjärvi till Ivalo. Längs rutterna kommer man ända till Norra Ishavet.

Även om det är tillåtet att åka snöskoter på istäckta områden, är det ändå tryggast att hålla sig till lederna. Varje år markeras lederna på Enare träsk, oftast efter trettondagen, och markeringarna tas bort kring månadsskiftet april-maj, lite beroende på hur våren framskrider. Ibland till och med genast efter påsk.

Då man rör sig längs en snöskoterspår på fast mark bör man ha Forststyrelsens snöskoterspårtillstånd. Tillstånd kan köpas på Övre Lapplands naturum Siida i Enare, på Forststyrelsens Ivalo kundtjänst och från webbsidor Eraluvat.fi.

Kundtjänst

Övre-Lapplands naturum Siida
Tfn. 0206 39 7740
siida(at)metsa.fi

Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo
Tfn. 0206 39 7701
ivalo(at)metsa.fi

Parkeringsområden

  • Riksväg 4 (E75)
  • Kittilävägen nr 955

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Enares karta i Utflyktskarta.fi.