Broschyr över Ruunaa


Pdf 2 Mb  (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ruunaas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Pohjois-Karjala (Norra Karelen), vattentålig utflyktskarta, 1:25 000, Calazo 2021.
  • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta, 1:25 000, Karttakeskus 2020.
  • Terrängkarta P544, 1:50 000, Lantmäteriverket 2012.
  • Terrängkartor nr 4332 06, 4332 08, 4332 09, 4332 11, 4332 12 och 4334 03, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.