En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ruunaas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet. 
 

Tryckta kartor

  • Pohjois-Karjala (Norra Karelen), vattentålig utflyktskarta, 1:25 000, Calazo 2021.
  • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta, 1:25 000, Karttakeskus 2020.
  • Terrängkarta P544, 1:50 000, Lantmäteriverket 2012.
  • Terrängkartor nr 4332 06, 4332 08, 4332 09, 4332 11, 4332 12 och 4334 03, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.