Forsränning är Ruunaas mest populära programnummer, där det varken fattas fart eller spänning. Man kan lättsamt ränna de skummande forsarna i en traditionell träbåt styrd av en erfaren styrman eller genom att fartfyllt paddla en gummiflotte. Forsbåtleden som är 30 km börjar från Matkalahti i Ruunaa och slutar vid Naarajoki bro. Färden tar ca fyra timmar i anspråk inklusive en lunch i terrängen. Ränningen med gummiflotte (7 km) börjar man vid Neitikoski och slutar vid Siikakoski. Forsränning ordnas också med kanoter och med flottningsaktiga träflottar.

Fören på en träbåt i vattenstänk.

På forsfärden kan man då strömmen tilltar och forsens brus närmar sig ana forsens styrka. Då man kommer till forsen kan man endast tänka: nu far vi! Speciellt Neitikoskis vals får hjärtat att slå vilt. I valsen faller forsen nedåt samtidigt som man möter en motvåg medan vattenmassorna brusar omkring en.

Forsränning är ett blött göra, men i utfärden ingår saklig utrustning. Ibland saktar farten på sjöavsnitten och på pausen njuter man av en smaklig lunch i naturen. Känslan efter ränningen består samtidigt av glädje och respekt för den vilda naturens krafter. Forsränning med träbåt lämpar sig för kunder i alla åldrar och även för kunder med fysisk funktionsnedsättning. Tilläggsinformation om forsränningsföretagare från Ruunaan retkeilykeskus (på finska), eller från Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).