Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Ruunaa. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom strövområdet.

Guidade turer och programtjänster

Matservice

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster