Ruunaas leder

På Ruunaa strövområde finns det sammanlagt ca 50 km markerade friluftsstigar.

Ledernas startpunkter

 

Lättframkomliga leder

Neitikoski krävande tillgänglig led 650 m/riktning 

Krävande tillgänglig naturled symbol. Tillgänglig torrtoalet symbol.  

Vid bar mark, inget vinterunderhåll.
Vandringstid 1t, relativt lätt.
Krävande tillgänglig naturled ​

Se Neitikoski på nära håll! Du tar dig enkelt fram vare sig du rör dig till fots, i rullstol eller med barnvagn.

Personer på en handikappanpassad bro i trä. En person skjuter en barnvagn framför sig och två rullstolsbundna personer fiskar från bron. I bakgrunden finns en somrig skog.

Startpunkt

Neitikoski parkeringsplats (julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 23.2830' lon: 30° 27.5521' ETRS-TM35FIN: N: 7033492 E: 672825.

Friluftskonstruktioner

Två eldplatser, två utsiktsplattformar, möjlighet att fiska även för rullstolsburna samt en eldplats under tak, tillgänglig torrtoalett och ekopunkt vid parkeringen. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Gammal flottningsdamm av sten och Neitikoskis vals med motvåg.  

Ruttbeskrivning

Vid breddningen av den tillgängliga rutten finns en bänk.

Neitikoski rullstolsled, 600 m, startar från Neitikoski parkeringsplats. De första 200 metrarna av leden är en stig belagd med stenmjöl och därefter fortsätter leden som en spångstig. Början av leden klassificeras som en krävande rullstolsled och spångstigen som en lätt rullstolsled. Längs leden finns rastplatser, två eldplatser och två utsiktsplatser alldeles invid forsen Neitikoski. Vid Neitikoski parkeringsplats, där leden startar, finns en tillgänglig torrtoalett.

Närelenkki, 2 km rundslinga

Vid bar mark, inget vinterunderhåll.
Vandringstid 1t, relativt lätt.

Upplev naturen i Ruunaa vid Verkkopuro tillsammans med hela familjen! 

En strömmande bäck i en tät och mossig skog.

Startpunkt

Neitikoski parkeringsplats (julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 23.2830' lon: 30° 27.5521' ETRS-TM35FIN: N: 7033492 E: 672825.

Friluftskonstruktioner

Eldplats, torrtoalett och ekopunkt vid Neitikoski parkeringsplats.  Ta med dig eget toalettpapper. Ruunaa friluftscenter (ruunaa.fi, på finska och engelska) med mångsidiga tjänster.

Överst på stolpen finns en tavla med text och bild. I rubriken står det Muurahaiskeko (Myrstack).Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå ring
Rekommenderad vandringsriktning: medsols

Närelenkki är en lättframkomlig naturstig i trakten av Verkkopuro och Miikkulankangas. På naturstigen får man veta hur granvidjekoppel hör ihop med flottningsarbete.

Anslutning

Från stigen kan man också fortsätta till Koskikierros eller Karhunpolku. 

 

Medelsvåra leder

Siikakoskis korta rundslingor, 3 och 5 km

Vid bar mark, inget vinterunderhåll.
Vandringstid Siika - Murrookoski (5 km) 2t och Siikakoski (3 km) 1t.
Medelsvår led.

Friluftsleder med en eller två forsar längs Lieksanjokis stränder. Under vandringen kan du beundra de forsande vattenmassorna till exempel från Siikakoski hängbro.

Två fiskare vadar i forsens strandvatten. Dimma svävar över forsens yta och i stranden finns en somrig skog.

Startpunkt

Siikakoski parkeringsplats (julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 20.3045' lon: 30° 27.4282' ETRS-TM35FIN: N: 7027961 E: 673020.

Friluftskonstruktioner

Siikakoski skärmskydd finns 1 km från startpunkten och Uittopato eldplats 0,3 km från skärmskyddet (båda slingorna). Murrookoski skärmskydd finns 0,8 km från Uittopato eldplats och Niskalahti eldplats 0,8 km från Murrookoski skärmskydd (endast den längre leden). På Siikakoski parkeringsplats finns eldplats, toalett och ekopunkt. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Siikakoski hängbro i närheten av stigen ca 0,8 km från startpunkten. Murrookoski (endast den längre leden) ca 1,3 km från startpunkten.

En fiskare står i en fors under en hängbro. På bron finns en skylt med texten SIIKAKOSKI.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: gul ring
Rekommenderad vandringsriktning: motsols

Siikakoskis korta rundslingor, 3 och 5 km, är båda till största delen lättframkomliga. Det finns vissa höjdskillnader och korta sträckor med stenig terräng eller trädrötter, men lederna lämpar sig även för familjeutflykter. Stigarnas inledande avsnitt går i närheten av Lieksanjokis strand vid Siikakoski, varefter de går genom tallmoar och över öppna mossar. Kärravsnitten är spångade.

Anslutning

Stigarna är också anslutna till Koskikierros. 

Krävande leder

Vastuuniemis runda, 11 km rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Vandringstid 3 - 5 timmar, beroende på ruttval, fart och krafter.
Krävande led.

I södra delen av strövområdet finns en konditionshöjande friluftsled på båda sidor om Lieksanjoki. 

Två personer i en roddbåt på en dimmig sjö.

Startpunkt

Siikakoski parkeringsplats (julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 20.3045' lon: 30° 27.4282' ETRS-TM35FIN: N: 7027961 E: 673020. 

Friluftskonstruktioner

Det finns fem skärmskydd och fem eldplatser. Deras lägen uppges i ledbeskrivningen och på kartan. På Siikakoski parkeringsplats finns det ekopunkt och toalett. Toaletter finns vid alla vindskydd och eldplatser. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Siikakoski hängbro 0,8 km från startpunkten och Murrookoski ca 1,3 km från startpunkten.

En stig som slingrar sig fram i moskog.Ruttbeskrivning

Ledmarkering: gul ring
Rekommenderad vandringsriktning: motsols

Vastuuniemis runda är huvudsakligen lättframkomlig. Kärravsnitten är spångade. Ledbeskrivning.

Observera

Längs lederna korsar man Lieksanjoki på hängbron vid Siikakoski och i roddbåt i norra ändan av Murroojärvi. Överfartsbåtar är tillgängliga till 31.10.

Anslutning

Från stigen finns det också anslutning till Koskikierros och Karhunpolku. 

Neitijärvirundan, 22 km rundslinga

Vid bar mark, inget vinterunderhåll.
Vandringstid: en hel dag.
Krävande led.

Klättra upp till strövområdets högsta punkt på Huuhkajanvaara och njut av utsikten över land och vatten!

Ett höstlikt landskap fotograferad från en hög utsiktsplats. I förgrunden finns skog i höstfärger och bakom skogen öppnar sig en lugn sjö.

Startpunkt

Leden startar från grusvägen som avviker strax före Neitikoski parkeringsplats (julkaisut.metsa.fi).

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 23.2830' lon: 30° 27.5521' ETRS-TM35FIN: N: 7033492 E: 672825.

Friluftskonstruktioner

Det finns fyra skärmskydd och fem eldplatser. Deras lägen är nämnda i ledbeskrivningen och markerade på kartan. Forsfiske i Haapavitja. Ekopunkt vid parkeringsplatserna vid Neitikoski och Haapavitjas östra strand, toaletter vid alla vindskydd och eldplatser samt vid parkeringsplatserna. Ta med dig eget toalettpapper. Ruunaa friluftscenter (ruunaa.fi, på finska och engelska) med mångsidiga tjänster.

Sevärt

Hängbron över Haapavitja, den fina utsikten från Huuhkajavaara utsiktstorn och Neitikoski.

En hängbro i trä ovanför en fors. Forsen kantas av grönskande skog. Himlen är molnfri.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: gul ring
Rekommenderad vandringsriktning: medsols

Neitijärvirundan går huvudsakligen genom lättframkomlig terräng. Huuhkajanvaaras branta sluttningar gör vandringen långsammare och mer krävande på några korta sträckor. Torra tallmoar, skuggiga grankärr och vida mossar växlar om varandra längs leden. Myravsnitten är spångade. Ledbeskrivning.

Observera

Stigningen till Huuhkajanvaara utsiktstorn är brant och stenig. I Haapavitja kommer man över Lieksanjoki längs en hängbro och i Airovirta genom att ro. Överfartsbåtar är tillgängliga till 31.10.

Från Neitikoski parkeringsplats kan man komma med rullstol eller barnvagn längs en bred och 600 m lång spångväg alldeles intill den ståtliga Neitikoski. På parkeringsplatsen finns det en inva-torrtoalett.

Anslutning

Från stigen finns det också anslutningar till Koskikierros och Karhunpolku. 

Koskikierros (Forsrundan), 31 km rundslinga

Vid bar mark, inget vinterunderhåll.
Vandringstid: minst en dag, gärna två.
Krävande led.

Ta en tur runt hela Ruunaa strövområde på en friluftsled som går över två broar. Se och upplev den varierande naturen i Ruunaa.

Under hängbron brusar forsen. På skylten på bron står det HAAPAVITJA. Vid skylten på bron står två vandrare.

Startpunkter

Leden börjar vid Neitikoski parkeringsplats. Andra bra startplatser är Siikakoskivägens, Neitijärvis och Haapavitjas östra och västra sidas parkeringsplatser (julkaisut.metsa.fi).

Neitikoski parkeringsplats, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 23.2830' lon: 30° 27.5521' ETRS-TM35FIN: N: 7033492 E: 672825

Siikakoski parkeringsplats, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 20.3045' lon: 30° 27.4282' ETRS-TM35FIN: N: 7027961 E: 673020

Friluftskonstruktioner

Det finns 8 skärmskydd och 7 eldplatser längs leden. Deras lägen nämns i ledbeskrivningen och är markerade på kartan. Det är möjligt att idka forsfiske i Haapavitja, Neitikoski, Murrookoski och Siikakoski. Ekopunkterna ligger vid Neitikoski, Siikakoski och Haapavitja (i östra sidan av Lieksanjoki) parkeringsplatser. Toaletter vid alla vindskydd och eldplatser samt vid parkeringsplatserna. Ta med dig eget toalettpapper. Ruunaa friluftscenter (ruunaa.fi, på finska och engelska) med mångsidiga tjänster.    

Sevärt

Hängbron över Haapavitja, Huuhkajavaara utsiktstorn, Murrookoski och Siikakoski, hängbron över Siikakoski samt Neitikoski.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: gul ring

 På vägvisarna står det Koskikierros, Murroojärvi 2,2 och Neitijärvi 2,0 samt Airovirta 4,0 och Kattilaniemi 3,5. Ovanför vägvisarna finns en karta.

Forsrundan för vandraren till de brusande forsarnas rand. Leden går genom tämligen lättframkomlig terräng. Myravsnitten är spångade. Ledbeskrivning.

Observera

Bäckarna överskrids längs stigbroar, Haapavitja och Siikakoski längs hängbroar. Stigningen till Huuhkajanvaara utsiktstorn är brant och stenig. Leden kan också halveras genom att korsa älven med båt vid Kattilaniemi eller Vastuuniemi. Överfartsbåtar är tillgängliga till 31.10.

Anslutning

Leden är via Karhunpolku (lieksa.fi, på finska) ansluten till Patvinsuo nationalpark.

Övriga leder

Karhunpolku, 133 km

Leden underhålls av Lieksa stad (lieksa.fi, på finska) utom i Ruunaa strövområde, Ruunaa naturskyddsområde och Patvinsuo nationalpark, där Forststyrelsen står för underhållet.

Ruttmarkeringen är en orange ring.

Genom Ruunaa strövområde och västra delen av Ruunaa naturskyddsområde, från gränsen till Lieksa och Kuhmo till Patvinsuo nationalpark (21 km), löper friluftsleden Karhunpolku (lieksa.fi, på finska), 133 km.

Kartor

Man kan göra förfrågningar om kartor över Karjalan Kierros t.ex. av Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).

Anslutning

Karhunpolku hör till Karjalan Kierros friluftslednät.

Kanotleder

Lieksanjoki är ett utmärkt fors- och paddlingsställe. Forsarna hör till klasserna II - III. Klassificeringen följer Finlands kanotförbunds forsklassificering (melontajasoutuliitto.fi, på finska).

Av paddlaren syns bara lite bland skummet i forsen.

Ruunaas varierande och till sin svårighetsgrad olika fors-, älv- och sjöavsnitt ger goda möjligheter att planera ett just sådant ruttalternativ som passar en själv. Ledernas service framgår av strövområdets karta.

Två paddlare med flytvästar i en kanot.

För erfarna forspaddlingsidkare erbjuder speciellt Neitikoski med dess valser utmärkta förhållanden för träning och tävling. I Neitikoski ordnas det årligen olika kanotevenemang.

Man kan också bekanta sig med området med båt. Områdets turistföretagare hyr båtar och kanoter. På området ordnas det också guidade kanotutflykter. Tilläggsinformation från Kolis naturum Ukko eller Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).

Skidåkare på sjöns is. Solen skiner och himlen är molnfri.

Skidleder

Munkinvaara - Siikakoski - Murroojärvi led, 12 km

 

Ruunaan Matkailu har 12 km långa skidspår i området Siikakoski - Murroojärvi.

Startpunkter
Ruunaan Matkailu i Munkinvaara (Siikakoskentie 47, 81850 Lieksa) eller Siikakoski parkeringsplats (utflyktskarta.fi).

Skidspåret underhålls under veckosluten. Kontrollera skidspårets situation med företagaren, kontaktuppgifter på adressen: Ruunaan Matkailu (ruunaanmatkailu.fi). Ruunaan Matkailu och Pielisen Latu ordnar i skiftet mellan februari och mars en skidfärd i forslandskapet, med olika långa skidspår som följer Lieksanjokis stränder.

Koskihiihto-skidfärd, 12 km, 22 km och 30 km

Traditionell skidstil.

Det är trevligt att skida i terrängen i strövområdet, till exempel utmed Lieksanjoki.

Ruunaan Matkailu och Pielisen Latu ordnar i skiftet mellan februari och mars en skidfärd i forslandskapet, med olika långa skidspår som följer Lieksanjokis stränder.

Startpunkter

Ruunaa friluftscenter (julkaisut.metsa.fi)

Observera

Spåren går delvis över isen. Det är skäl att minnas att det strömmande vattnet försvagar isen på vintern och att platserna med strömmande vatten varierar. Ruunaas Koskireittis snöskoterrutt får man av säkerhetsskäl inte använda till skidning. 

Snöskoterleder och -spår 

Runt Ruunaa strövområde går en snöskoterrutt som underhålls av Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys ry.

Två personer med varsin snöskoter på en snöskoterled. Utanför leden finns ett tjockt och orört snötäcke.

Snöskoterrutten korsar Lieksanjoki på Siikakoskis och Haapavitjas hängbroar och sammanfaller via Siikakoskis hängbro med landskapsrutten som går genom strövområdets södra del. För att köra snöskoter längs rutten behövs Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys ry:s tillstånd (pohjoiskarjalankelkkaurat.fi). Tilläggsinformation från Kolis naturum Ukko, Lieksa stads kartservice (infogis.infokartta.fi, på finska) eller Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).

Parkeringsplatser

Neitikoski

  • ​Neitikoskivägen (parkering i slutet av vägen), Lieksa

Haapavitjas västra sida

  • Paasikoskivägen (vid vägen cirka 2,4 km från Neitikoski parkeringsplats), Lieksa​

Siikakoski

  • ​Siikakoskivägen (parkering i slutet av vägen), Lieksa

Neitijärvi

  • Neitijärvivägen (parkering i slutet av vägen), Lieksa​

Haapavitjas östra sida

  • Haapavitjavägen (parkering i slutet av vägen), Lieksa

Parkeringsplatserna vid Neitikoski och Siikakoski går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Broschyr över Ruunaa


Pdf 2 Mb  (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ruunaas karta i Utflyktskarta.fi.