Kundtjänst och vägledning

Forststyrelsens kundtjänst

 • sisasuomi(at)metsa.fi 
 • tfn. 0206 39 5270 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

Ett barn och en vuxen läser informationstavlan längs naturstigen i en snöfattig skog.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i strövområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker, kiosker och matställen

Eldplatser, kokskjul och skärmskydd

Alla skärmskydd och tältningsområden som är inritade på Ilvesvaellus friluftskarta är försedda med eldplatser. Skärmskydd finns bland annat på följande platser:

 • Syrjänalunen
 • Valkea Mustajärvi (halvkåta)
 • Vähä-Keltajärvi
 • Savijärvi
 • Sorsajärvi
 • Niemisjärvet
 • Vähä-Koukkujärvi
 • Kalliojärvi

Kokskjular

 • På Niemisjärviområdet, Vähä-Koukkujärvi och Kalliojärvi finns det kokskjul.
 • På Evois lägerområde finns det två reserverbara eldplatsskjul (Jussis eldplatsskjul och Jeos eldplatsskjul). Reserveringar: Forststyrelsens kundtjänst, sisasuomi(at)metsa.fi, puh. 0206 39 5270.

Då varning för terrängbrand har utfärdats får man enbart göra upp eld i kokskjulen. Uppdaterade uppgifter finns på Meteorologiska institutets webbsidor (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

En vandrare tänder en eld i eldplatsen.

Dricksvatten

 • Vid Evois lägerområde finns det två brunnar. Vatten kan användas som hushållsvatten. 
 • Det finns brunnar vid Niemisjärvi, Luutajoki (Ruuhijärvi), Onninmaja (hyresstuga) och Mustajärvi (hyresstuga). Vatten kan användas som hushållsvatten. 

Tavastehus stad (hameenlinna.fi, på finska) ansvarar för Tarus vandringsområde:

 • Vid Kelkute stuga finns det en brunn. Brunnsvatten innehåller järn, men kan användas som hushållsvatten.
 • Vid Iso-Tarus södra stig finns det en källa. 

Det kan lönar sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur. Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Observera dock att det i Södra Finland och i närheten av bosättning kan finnas källor vars vatten inte är drickbart.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
  • Återvinningsstationen är belägen vid Niemisjärvi.

WC och torrtoaletter

 • På Evois strövområde finns det ett torrtoalett i samband med varje skärmskydd.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Det finns avgiftsfria tältningsområden vid Valkea Mustajärvi, Niemisjärvi och Kovero. Man får också sätta upp sitt tält även i närheten av skärmskydden.
  • På tältningsområdet finns det en eldstad med stockring, ved och yxa samt en torrtoalett.
 • På området finns det 11 skärmskydd samt 3 reserverbara skärmskydd.
  • Vid skärmskydden finns det en eldstad med stockring, ved och yxa samt en torrtoalett.

Hyresstugor och reserverbara skärmskydd

 • Forststyrelsen  
  • Käenpesä, reserverbar skärmskyddsstuga. Stugan ligger på stranden av sjön Ylinen Rautjärvi i närheten av simmöjlighet på Evois lägerområde. 10 personer kan övernatta i stugan. I stugan finns det en eldstad, som man kan använda också då det råder varning för terrängbrand. Alldeles intill stugan finns en torrtoalett. Bokning: Forststyrelsens kundtjänst, sisasuomi(at)metsa.fi, tfn. 0206 39 5270.
  • Mustajärvi torp, hyresstuga 6 pers. Ved för uppvärmning och matlagning, elspis och -ugn, kylskåp, elbelysning, sängar, madrasser, täcken och kuddar ingår i utrustningen. Det finns en torrtoalett, en brunn, en vedbod och en bastu på gården. Hyresstugan kan bokas 30.4.-30.11. Mustajärvi torp hyresstuga är reserverad för koherdarnas bruk på sommaren. Bokning: Forststyrelsens kundtjänst, sisasuomi(at)metsa.fi, tfn. 0206 39 5270.
  • Onninmaja, hyresstuga 4 pers. Till utrustningen hör vedeldning, belysning med oljelampor och stearinljus. Det finns en eldplats, en toalett och en brunn på gården. Bastun finns i en separat byggnad. Hyrestugan kan bokas 1.4.-30.11. Onninmaja hyresstuga är reserverad för koherdarnas bruk på sommaren. 
  • Bokning: Forststyrelsens kundtjänst, sisasuomi(at)metsa.fi, tfn. 0206 39 5270.
 • Niemisjärvi kiosk
 • Evon Luonto
 • Tavastehus stad

Lägerområden

På Evois strövområde finns det två lägerområden, som huvudsakligen är avsedda för grupper.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Vid Niemisjärvi finns det en tillgänglig torrtoalett.

Övrig service i omnejden

På en sandväg rör sig en grupp människor i rullstol.

Ett halvöppet paustak och bakom det ett träskjul på en flack sluttning. Vandrare promenerar framför konstruktionerna. Det är lite snö på marken.

 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.